Geheimhouden persoonsgegevens

De gemeente houd je persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen je persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van je persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of je kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties je persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid

Als je niet wilt dat bepaalde organisaties je persoonsgegevens krijgen, kun je de gemeente om geheimhouding vragen. Je kunt dit ook aanvragen voor je kinderen tot 16 jaar.

Hoe werkt het?

Als je liever niet hebt dat je persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kun je de gemeente vragen om je gegevens geheim te houden. Je hebt altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom je dit wilt. Je persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

  • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Je gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als je wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA of je kerkgenootschap.

Bij geheimhouding geeft de gemeente je gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

De gemeente geeft je persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen

Wat moet ik doen?

  • Vraag de geheimhouding van je persoonsgegevens aan bij de gemeente. Voeg een kopie van je geldige identiteitsbewijs toe.
  • Je kunt de geheimhouding van je persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als je om geheimhouding hebt gevraagd en je verhuist daarna naar een andere gemeente, hoef je de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen.

Digitaal aanvragen

Met DigiD

Hier kun je je verzoek geheimhouding persoonsgegevens online doorgeven

Als je gegevens zijn verwerkt, krijg je schriftelijk bericht.

Wat heb ik nodig?

  • je geldige identiteitsbewijs

Hoelang duurt het?

De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 5 werkdagen.

Extra informatie

Je kunt ook een overzicht aanvragen van de instanties aan wie je gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.