Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Voorbeelden hiervan zijn een psychiatrische stoornis, autisme, ADHD of niet-aangeboren hersenletsel. Het uitgangspunt van Beschermd Wonen is dat mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, bijvoorbeeld vanwege één van bovengenoemde aandoeningen, daarbij worden geholpen. Bij beschermd wonen woont u in een instelling of thuis waarbij 24 uur per dag begeleiding en of toezicht beschikbaar is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt. Het uiteindelijke doel is dat u weer voor uzelf kunt zorgen en mee kunt doen in de maatschappij. Er wordt hierbij regelmatig bekeken of u door kunt stromen naar andere lichtere vormen van begeleiding.

Voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage.

Wat moet ik doen?

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor beschermd wonen of als u er meer informatie over wilt, dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket. U kunt het Zorgloket tijdens openingsuren (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur)  telefonisch bereiken via 0497-361636 of u kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis. Let op: momenteel is het zorgloket enkel telefonisch bereikbaar of op afspraak te bezoeken.