Taken 

  • Ruimtelijke Ordening (vanuit deze invalshoek: Egyptische Poort, MFA, den Herd, N284, Groene Long)
  • Milieu
  • Grondzaken
  • Volkshuisvesting
  • Afval
  • Monumentenzorg
  • Samenwerking VTH (inhoudelijk)
  • Duurzaamheid (energietransitie)

Politieke partij  

CDA