Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier

Wat is het?

Als je alcohol verkoopt of schenkt, heb je een alcoholvergunning nodig van de gemeente. Als je alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet je een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Twee soorten alcoholvergunningen

 • Voor paracommerciële bedrijven, zoals buurthuis, sportkantine, museum
 • Voor commerciële bedrijven, zoals cafés, restaurants, slijterijen, hotels

Voor deze aanvraag heb je eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Heb je nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning.

Alcoholvergunning aanvragen voor paracommerciële bedrijven

Of ben je op zoek naar:

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag je alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

Je kunt de vergunning krijgen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar;
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag en hebben dus geen strafblad;
 • elke leidinggevende heeft een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kun je opzoeken in het Register Sociale Hygiëne;
 • je horecabedrijf of slijterij voldoet aan de eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte;
 • er zijn geen weigeringsgronden op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar je horecabedrijf is gevestigd.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet je dit melden bij de gemeente. Je hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wat heb ik nodig?

 • Plattegrond van de ruimte(n), inclusief aanduiding van functie van de ruimte(n), de afmetingen en oppervlakten;
 • Door beide partijen getekend koop-, pacht-, of huurcontract of het eigendomsbewijs van het pand (indien van toepassing);
 • Plattegrond van het terras (indien van toepassing);
 • Statuten van de vereniging of besloten vennootschap (indien van toepassing);
 • Oprichtingsakte van de besloten vennootschap i.o. (indien van toepassing).

Extra in te dienen stukken of gegevens voor een paracommerciële inrichting

 • Ondertekend bestuursreglement;
 • Lijst met barvrijwilligers;
 • Overzicht van de openingstijden.

Kosten

 • aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet bedraagt € 599,50;
 • aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet bedraagt € 210,65;
 • aanvraag tot het wijzigen van de vergunning op grond van artikel 30 van de Alcoholwet (wijzigen inrichting) bedraagt € 210,65;
 • aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Alcoholwet (wijzigen aanhangsel) bedraagt € 210,65.

Hoe lang duurt het?

Als je de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijg je binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kun je binnen 6 weken bezwaar maken.