Zwerfafval staat bij veel Nederlanders in de top drie van de grootste ergernissen. Het zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu en leidt tot veel ergernis en gevoelens van onveiligheid. Bovendien kost het opruimen erg veel geld.

Wat is zwerfafval?

Zwerfafval is afval dat rondslingert in de natuur. Dat kan op straat zijn, in natuurgebieden, op het strand en in het water. Het afval wordt daar (onbewust) achterlaten. De gemeente Bladel zet zich op diverse vlakken in om onze gemeente schoon te houden. Dit doen we door voldoende afvalbakken te plaatsen, deze tijdig te ledigen en regelmatig de openbare ruimte schoon te maken. De gemeente richt zich ook op educatie, voorlichting en ondersteuning bij participatie.

Wat moet ik doen?

Wilt u ook zelf aan de slag gaan? Wordt ZAPper!

‘ZAPper’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAPpers zijn inwoners van de gemeente die vrijwillig zwerfafval opruimen, bijv. als ze een rondje lopen, de hond uitlaten, etc.

Hoe kan ik ZAPper worden?

Wilt u ook bijdragen om Bladel schoon te houden? Meld u dan aan als ZAP-vrijwilliger.

Meld u aan 

Als u ook gezinsleden aan wilt melden (bijvoorbeeld uw partner), benoem hen dan ook in de aanmelding. Nadat u u hebt aangemeld krijgt u de opschoonmaterialen in bruikleen.  

Waar mag ik ZAPpen?

Overal waar u wilt binnen de openbare ruimte: op straat, het buitengebied, speeltuintjes, parken, uw sportvereniging, … Overal waar u het nodig vindt.

Wanneer kan ik ZAPpen?

Wanneer u wilt. U bent hier volledig vrij in. Hou wel een beetje rekening met de nachtrust van uw dorpsgenoten natuurlijk.

Hoe vaak moet ik zwerfafval opruimen?

U moet niets! Alle zwerfafval dat u opruimt is meegenomen. Mocht u nu merken dat u niet toekomt aan ZAPpen, dan hebben we wel graag dat u de materialen weer inlevert.

Hoe kom ik aan opruimspullen?

Als u aangemeld bent als ZAPper krijgt u van de gemeente de volgende materialen in bruikleen: 
• 1 afvalgrijper 
• 1 afvalzakkenhouder 
• 1 paar handschoenen 
• 1 fluorescerend veiligheidshesje 
• Speciale afvalzakken

Wat moet ik doen met volle vuilniszakken?

Als u zich heeft aangemeld krijgt u contactgegevens van een medewerker van de gemeente. Deze zorgt dat volle zakken bij u worden opgehaald en dat u nieuwe zakken krijgt als u ze nodig hebt.

Kan ik ook extra materialen bestellen voor anderen die mee willen helpen?

U kunt zelf uw gezinsleden (partner/kinderen) aanmelden als ze ook willen ZAPpen. Vrienden, buren, clubgenoten, etc. moeten zichzelf aanmelden om spullen te ontvangen.

Kan ik met een groep meelopen?

Voor zover bekend zijn er momenteel nog geen ZAPpersgroepen in de gemeente Bladel, maar het staat u vrij om er één op te richten natuurlijk! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd (en hoe schoner de gemeente!).

Zijn er nog meer dingen die ik moet weten?

Tijdens het ZAPpen bent u automatisch verzekerd via de gemeente tegen ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen.

Verder krijgt u alle informatie die u nodig hebt opgestuurd na uw aanmelding zodat u deze altijd kunt raadplegen als u een vraag heeft.

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Stuur een mailtje naar teamschoon@onsburo.eu of bel naar 040 - 78 02 551.

Opschoonacties

Ieder jaar organiseert de gemeente Bladel een Afvalbingo tijdens opschoonacties op en rond de Landelijke Opschoondag. Op die dagen gaan jong en oud, scholen, (buurt)verenigingen en sportclubs aan de slag om hun eigen buurt op te schonen. Iedereen is welkom om mee te doen. Deze opschoonacties worden georganiseerd in samenwerking met Onsburo. Iedereen die deelneemt wint een schone buurt en alle deelnemende groepen maken kans op een fantastische prijs!

Klacht melden?

Wanneer u een klacht in wilt dienen over zwerfvuil of illegale afvalstort, kunt u op deze pagina een melding indienen. Hebt u een vraag die hier niet tussen staat? Stuur een mailtje naar info@bladel.nl of bel naar: 0497 - 36 16 36 of stuur een mailtje naar teamschoon@onsburo.eu of bel naar 040 - 78 02 551.