Wat kunt u zelf doen om het water schoon te houden

U kunt zelf veel doen om bijvoorbeeld te voorkomen dat uw riool verstopt raakt, het zuiveringsproces wordt verstoord of er wateroverlast optreedt in en om het huis.

Eigenlijk is het heel simpel: alleen urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen het riool in. Het afvalwatersysteem heeft nog altijd grote problemen als gevolg van ten onrechte doorgespoelde vochtige doekjes. Er zijn twee soorten vochtige doekjes:

  • “Vochtig toiletpapier”
    Dit zou doorspoelbaar en makkelijk afbreekbaar moeten zijn, maar soms is dat helaas nog niet het geval. Dus bij twijfel (bijv. als het etiket niets vermeldt) horen deze doekjes bij het vast afval.
  • Alle andere soorten droge en vochtige doekjes (baby-, meubel-, vloer-, sanitair- make-up, ramen-, huidverzorging-, multi-purpose, enzovoort) zijn per definitie niet bedoeld voor doorspoelen en horen altijd bij het vast afval.

Eveneens niet in het riool horen: (frituur)oliën, vetten, kattenbakkorrels, verfresten of andere chemicaliën, textiel. Ze kunnen verstoppingen veroorzaken of de zuivering verstoren. Meer informatie op de site van Stichting Rioned: www.riool.info(externe link).

Gebruik geen (chemische) bestrijdingsmiddelen op verhardingen

Dagelijks komen grote hoeveelheden chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in het grondwater en in sloten, beken en rivieren terecht. Deze stoffen verspreiden zich snel en vormen een serieuze bedreiging voor zowel planten als dieren in hun voortbestaan.

Een alternatief voor het verwijderen van onkruid op verhardingen is borstelen. Bij tuincentra en bouwmarkten zijn speciale borstels verkrijgbaar waarmee bijvoorbeeld makkelijk onkruid uit de voegen is te verwijderen. Onkruid en algen op tegels zijn makkelijk te verwijderen door te borstelen of groene zeep te gebruiken.

Gooi geen vaste stoffen, vetten en chemicaliën door het riool

Gooi geen vaste, vette of chemische stoffen via het toilet of de gootsteen weg. Deze stoffen kunnen verstopping of zelfs beschadiging van het afvoersysteem in uw huis of het riool veroorzaken. Daarnaast verstoren schadelijke stoffen als oude medicijnen en chemicaliën het zuiveringsproces op de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Gooi geen waterplanten en ander vijvermateriaal in de sloot

Een vijver in de tuin is mooi. Gooi echter nooit vijverplanten en andere materiaal uit de vijver in de sloot, singel of stadsvijver. Sommige waterplanten woekeren namelijk voort in de sloot en komen ook in rivieren terecht. Op die manier is er zelfs al een plaag ontstaan met planten als de Grote Waternavel en Parelvederkruid. Deze planten belemmeren de doorstroming van het water en moeten daarom uit het water worden gehaald. Dat kost veel geld.

Gooi schoonmaakdoekjes en luierdoekjes in de afvalbak

Vooral schoonmaakdoekjes en luierdoekjes vormen tegenwoordig een probleem. Niet alleen verstoppen ze het riool maar veroorzaken ook schade aan de pompen van rioolgemalen. Dat levert een flinke schadepost op. Alle belastingbetalers draaien voor de kosten hiervan op. De oplossing is simpel: gooi deze doekjes in de afvalbak! 

Maak nader kennis met (afval)water

Rondleidingen

Waterschap De Dommel verzorgt excursies en rondleidingen op de rioolwaterzuiveringen in Biest-Houtakker (tijdelijk), Eindhoven en Hapert. Excursies worden verzorgd van maandag tot en met vrijdag in de ochtend (aanvang 09.00-09.30 uur) of middag (aanvang 13.00 - 13.30 uur). Een excursie duurt twee uur.
Een excursie moet minimaal drie weken van tevoren worden aangevraagd via de website van het waterschap. Deelname is gratis.

Spreekbeurten en lespakketten

Water is een gewild onderwerp voor spreekbeurten, werkstukken en projecten.
Veel organisaties stellen via een website informatie beschikbaar voor spreekbeurten en werkstukken.

Hier een overzicht:

Voorkom wateroverlast in uw tuin

Bij een hevige regenbui kan er niet alleen wateroverlast op straat zijn maar ook bij u in de tuin. Vooral als u een terras heeft of een groot deel van de tuin heeft betegeld. In die gevallen moet het overtollige water via een putje afgevoerd worden naar het regenwaterriool. Dat kan tot overlast leiden.
Een oplossing voor dat probleem is de verharding in de tuin af te wisselen met waterdoorlatende stenen of houten vlonders. Op die manier kan het water alsnog in de bodem wegsijpelen.

Wat te doen met vaste, vette en chemische stoffen

StofDoen!Niet doen!Waarom?
Vloeibaar (frituur)vet, olieTeruggieten in de verpakking en inleveren bij het gemeentelijk inzamelpunt (milieustraat)Door de gootsteen of het toilet spoelenHet riool kan verstopt raken en bovendien extra kosten voor het verpompen en zuiveren van het water veroorzaken
Vast (frituur)vetLaten stollen en in de GFT-bak of inleveren bij het gemeentelijk inzamelpunt (milieustraat)Door de gootsteen of het toilet spoelenHet riool kan verstopt raken en bovendien extra kosten voor het verpompen en zuiveren van het water veroorzaken
Vast afval, zoals schoonmaak- 
en wegwerpdoekjes
In de afvalbakDoor het toilet spoelenKans op rioolverstopping en vastlopen van pompen omdat deze doekjes niet biologisch afbreekbaar zijn
Vochtig toiletpapier,
maandverband,
tampons, condooms
In de afvalbak (naast het toilet)Door de gootsteen of het toilet spoelenKans op rioolverstopping en vastlopen van pompen omdat dit afval niet biologisch afbreekbaar zijn
Oude medicijnenInleveren bij de apotheek, bij het gemeentelijk inzamelpunt of meegeven met de chemokarDoor de gootsteen of het toilet spoelenVerontreiniging van het oppervlaktewater en verstoring van de afvalwaterzuivering
Verf (ook water-verdunbare verf)Resten inleveren bij het gemeentelijk inzamelpunt of meegeven met de chemokarDoor de gootsteen of het toilet spoelenVerontreiniging van het oppervlaktewater en verstoring van de afvalwaterzuivering
Spoelwater en
Gebruikte kwast-reiniger van
verfkwasten
Opvangen en inleveren bij het gemeentelijk inzamelpunt (milieu-straat) of meegeven met de chemokar.
Kwasten afgesloten met een beetje water of oplosmiddel bewaren; opgedroogde kwasten in de afvalbak
Door de gootsteen, het  toilet of het putje in de straat spoelenOntploffingsgevaar, verontreiniging
oppervlaktewater en verstoring van de afvalwaterzuivering

Water hergebruiken

Regenwater is goed te gebruiken voor het begieten van uw border, kuipplanten en bloembakken.
In een flinke regenton spaart u al gauw zo’n 200 liter regenwater

Waterinfiltratie in de bodem: afkoppelen

Er bestaan inmiddels ingenieuze systemen op de markt waarmee regenwater dat valt op daken en andere verhardingen via de regenpijp ondergronds op te vangen in zogeheten grindkoffers. Dat zijn waterdoorlatende tanks die ingegraven kunnen worden in de tuin en aangesloten worden op de regenwaterafvoer. Via die grondkoffers infiltreert het water langzaam in de bodem. Hoewel ingenieus zijn deze oplossingen gewoon te bestellen en te koop bij de bouwmarkt bij u in de buurt.