Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat je alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

Overlast

Als je overlast ervaart van het afsteken van vuurwerk of ziet dat door of met vuurwerk vernielingen worden aangericht, kun je hiervan melding maken bij de politie door te bellen met 0900-8844.

Voor de politie is het van belang dat je een signalement van de veroorzaker(s), de exacte locatie, de mate van overlast, en eventuele schade doorgeeft.

Constateer je schade aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk of vandalisme zonder dat je daarbij een tijdstip of dader kunt aangeven, dan kun je dit melden via het klacht- en meldsysteem. Als schade of vandalisme direct gevaar voor de omgeving oplevert, bel je de politie.

Hoe werkt het?

Je mag vuurwerk afsteken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Op andere tijden is het verboden vuurwerk af te steken. Alleen professionele bedrijven mogen dat.

Vuurwerk mag je op de laatste 3 werkdagen van het jaar kopen bij een erkende handelaar. Op elk vuurwerkproduct moet goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.

Carbid schieten

Carbid schieten is toegestaan als het voor de traditie van losschieten in verband met een aanstaand huwelijk is. In dat geval mag er één uur worden geschoten. Na 21.00 uur en voor 8.00 uur mag er niet worden geschoten. 
Carbid schieten is ook toegestaan tijdens de tijden waarop consumentenvuurwerk mag worden afgestoken: van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. 
Voor andere doeleinden is het niet toegestaan carbid te schieten. Dit geldt ook voor met carbid vergelijkbare stoffen die tot ontbranding worden gebracht. 

Toch geknald, melden bij Halt

Jongeren die zich niet aan de regels houden, krijgen van de politie een 'rode kaart' en moeten zich melden bij Halt. Afhankelijk van leeftijd en ernst van de overtreding krijgen zij bij Halt een leerprogramma van anderhalf uur of een werkstraf tot maximaal 13 uur opgelegd.

Wij hopen dat dit bericht aanleiding is om samen met je kind(eren) over dit onderwerp te praten.

Aanvullende informatie

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

  • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten
  • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar
  • het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar
  • een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
  • de minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden
  • de zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken
  • de NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product

Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria dan is het illegaal. Je mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken. Koop vuurwerk altijd bij een winkelier met een geldige vergunning. Dan weet je zeker dat het vuurwerk legaal is. Deze winkeliers hebben in de etalage een biljet met de tekst: 'Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden.'