Wat is het?

 • Als je een vluchtelingenstatus hebt, vraag je een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. Met een vluchtelingenpaspoort kun je naar alle landen reizen, behalve naar je land van herkomst.
 • Als je géén vluchtelingenstatus hebt, vraag je geen vluchtelingenpaspoort aan. Dan vraag je een vreemdelingenpaspoort aan bij de gemeente.

Vluchtelingenpaspoort aanvragen

Hoe werkt het?

Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van je verblijfsstatus.

Je kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als je:

 • een vluchtelingenstatus hebt;
 • geen geldig paspoort van land van herkomst hebt;
 • in Nederland woont, maar je hebt niet de Nederlandse nationaliteit;
 • een verblijfsvergunning hebt;
 • staat ingeschreven bij de gemeente waar je het paspoort aanvraagt.

Ga voor alle voorwaarden en meer informatie naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Kinderen een eigen vluchtelingenpaspoort

Kinderen met een vluchtelingenstatus hebben een eigen vluchtelingenpaspoort nodig. Om deze aan te vragen, is schriftelijke toestemming nodig van de ouders of een voogd.

Wat moet ik doen?

 • Je vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente.
 • Als je een vluchtelingenpaspoort aanvraagt voor je kind, neem je je kind mee.
 • Zorg voor schone vingers, want er worden vingerafdrukken gemaakt. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken te laten maken.
 • Je haalt je vluchtelingenpaspoort persoonlijk op. Doe dit binnen 3 maanden na je aanvraag, want daarna vervalt het paspoort.
 • Als je een vluchtelingenpaspoort ophaalt voor je kind, neem je je kind mee.

Vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen

 • Je hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
 • Je kunt direct een nieuw vluchtelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente.
 • Bij deze aanvraag onderteken je een Verklaring van vermissing.
 • Als je je vluchtelingenpaspoort in het buitenland verliest, doe je aangifte bij de politie ter plaatse.

Wat heb ik nodig?

 • Je geldige verblijfsvergunning
 • Een goedgelijkende pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden op het moment van aanvraag. Deze pasfoto voldoet aan de pasfoto-eisen.
 • Je oude vluchtelingenpaspoort (als je die hebt).
 • Pinpas of contant geld. Je betaalt direct bij de aanvraag.

Als je een vluchtelingenpaspoort aanvraagt voor je kind, neem dan ook het volgende mee:

 • Schriftelijke toestemming van beide ouders of een voogd. Gebruik hiervoor het formulier van de gemeente.
 • Geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of een voogd.

Kosten

€ 63,40 (5 jaar geldig)

Hoe lang duurt het?

Je kunt het vluchtelingenpaspoort vaak al na 6 werkdagen ophalen.

Extra informatie

Als je geen vingerafdruk kunt afgeven

Als de baliemedewerker van 1 of meer van je vingers geen vingerafdrukken kan nemen, bijvoorbeeld omdat ze in het verband zitten, dan neemt hij vingerafdrukken van vingers waarvan dat wel mogelijk is.

Als je tijdelijk helemaal geen vingerafdrukken af kunt geven, dan krijg je een vluchtelingenpaspoort dat maximaal 12 maanden geldig is.

Als het lichamelijk onmogelijk is vingerafdrukken af te kunnen geven, hoef je dit niet te doen. Bijvoorbeeld als je vingers mist of als je vingers blijvend beschadigd zijn.

Bericht van RvIG: Informatie over noodpaspoorten en reizen met kinderen

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft sinds kort een nieuwe website. Informatie die eerst op de website van Defensie stond, staat nu op www.marechaussee.nl. Het gaat onder andere om informatie over het aanvragen van noodpaspoorten en over reizen met kinderen. Deze info is nu hier en hier te vinden.