In de gemeente Bladel kennen we drie verschillende categorieën van bewegwijzering naar objecten, namelijk:

  • Toeristische en recreatieve bestemmingen zoals campings, groepsaccommodaties, bezoekboerderijen en monumenten.
  • Lokale, maatschappelijke bestemmingen die relatief veel onbekend publiek trekken, zoals het gemeentehuis en de sportparken.
  • Bedrijven gelegen op de industrieterreinen. Onderstaande is niet van toepassing op deze categorie. Bedrijven, gevestigd op de industrieterreinen, komen altijd in aanmerking voor verwijzingsborden.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft voorwaarden voor verwijzingsborden in de gemeente Bladel vastgesteld. In deze voorwaarden zijn een aantal criteria gesteld waar objecten aan moeten voldoen willen ze in aanmerking komen voor verwijzingsborden). Met deze voorwaarden wordt een willekeur van verwijzingsborden voorkomen. Resultaat is een uniform bewegwijzeringsysteem, waarmee bezoekers en doorgaand verkeer vlot door de gemeente wordt geleid.

Hoe werkt het?

Keuze voor landelijke bewegwijzeringstandaard

Met het vaststellen van de voorwaarden is besloten dat de gemeente aansluit op de landelijke bewegwijzeringstandaard. De verwijzing naar toeristisch recreatieve objecten gaat via bruine borden met witte belettering, de lokale, maatschappelijke objecten via blauwe borden met witte belettering. Tevens staat er, naast de naam van het object, een symbool op de borden. Deze symbolen geven aan om wat voor soort object het gaat.

Gericht op alle weggebruikers

De bewegwijzering is gericht op alle weggebruikers. Er wordt een zo groot mogelijke zekerheid over de te volgen route naar een bepaald object verschaft. De route naar de objecten wordt met zo weinig mogelijk verwijzingen aangegeven.

Wat moet ik doen?

Revis Verkeerstechnieken

Het plaatsen en onderhouden van alle verwijzingsborden (ook de borden op de industrieterreinen) is door de gemeente uitbesteed. Heb je interesse of wil je in aanmerking komen, neem dan contact op met:

Revis Verkeerstechnieken, Postbus 180, 5460 AD Veghel 
Tel.: 0413 -37 96 33 Fax.: 0413 - 37 55 16 E-mail: info@revis-bewegwijzering.nl

Wat heb ik nodig?

Verklaring over:

  1. De reden.
  2. Plaats.
  3. Route.