De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer je bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer je paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente je gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties.

Je kunt alleen gegevens over je adoptie, je kind dat je ter adoptie hebt afgestaan of je geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

Hoe werkt het?

Als je bent geadopteerd, kun je de volgende gegevens laten verwijderen:

 • De naam die je had voor de adoptie.
 • De namen van je biologische ouders of verzorgers in de periode voor de adoptie.
 • De nationaliteit die je had voor de adoptie.
 • Gegevens over de gemeente, het adres waar je ingeschreven stond en je verblijf in de gemeente, in de periode voor de adoptie.
 • Je eventuele vertrek uit Nederland.

Als je van geslacht bent veranderd, kun je de volgende gegevens laten verwijderen:

 • Gegevens over je naam.
 • Gegevens over je geslacht.
 • Gebruik van de achternaam van je echtgenoot, geregistreerde partner of ex-partner.

Wat moet ik doen?

 • Vraag de gemeente om je gegevens te verwijderen.
 • Geef hierbij aan om welke specifieke gegevens het gaat.
 • Als je jonger bent dan 16 jaar, moeten je ouders dit aan de gemeente vragen.

Wat heb ik nodig?

 • Documenten van de adoptie of geslachtsverandering.
 • Je geldige identiteitsbewijs.

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwijdert je gegevens binnen 4 weken en stuurt je een brief, zodra dit is gebeurd.