Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als je in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als je een wapenvergunning aanvraagt.

Hoe werkt het?

Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. Je kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

 • een toekomstige werkgever hierom vraagt;
 • je vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt;
 • je zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt;
 • je een visumaanvraag doet;
 • je lid wilt worden van een schietvereniging;
 • je verhuist naar het buitenland. 

Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt. Als je geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijg je de VOG. Als je wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijg je de VOG alsnog. Je kunt zelf kijken of je voor een VOG in aanmerking komt. Justis ontwikkelde hiervoor de VOG-check. Deze check berekent  of je een hoge, gemiddelde of lage kans hebt op een VOG. Deze check is anoniem. Je gegevens worden niet opgeslagen.

Wat moet ik doen?

Je kunt een VOG op drie manieren aanvragen.

VOG aanvragen via de gemeente

 • Je krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie.
 • Je vult dit formulier volledig in.
 • Je scant het formulier in en vraagt je VOG online aan bij de gemeente:
  Start aanvraag
   
 • Kom je liever langs? Dan kun je een afspraak maken:
  Maak afspraak
  Neem het aanvraagformulier mee met een kopie van je legitimatie 

Online VOG aanvragen

Je kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door je werkgever of andere organisatie.

 • Je krijgt een e-mail dat je een VOG nodig hebt.
 • Via een link in deze e-mail kun je inloggen met je DigiD.
 • Je controleert de gegevens.
 • Je bevestigt dat de gegevens kloppen.

VOG direct aanvragen bij Justis

Je moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als je:

 • niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of
 • geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.

Iemand anders machtigen

Iemand anders mag de VOG ook voor je aanvragen. Dit noemen we machtigen.

 • Geef in een brief aan wie je machtigt en onderteken de brief.
 • Met deze brief gaat de gemachtigde persoon naar de gemeente.
 • Deze persoon moet een legitimatiebewijs van jou (of een kopie daarvan) bij zich hebben.
 • De persoon moet ook zichzelf kunnen identificeren.

VOG RP aanvragen voor bedrijf, vereniging of stichting

Een bedrijf, vereniging of stichting kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen bij Justis. Dit kan niet bij de gemeente. Een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf, de vereniging of de stichting doet de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder.

Wat heb ik nodig?

Wanneer je de VOG aanvraagt via de gemeente:

 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • alle documenten die je moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • geldig identiteitsbewijs

Iemand anders machtigen

Als iemand anders de VOG voor je aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

 • ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • machtigingsbrief
 • kopie van jouw identiteitsbewijs
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs

Kosten

Verklaring omtrent gedrag € 41,35

Aanvullende informatie

Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG .

Afwijzing

Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvang je hierover schriftelijk bericht. Je kunt bezwaar maken met een brief. Hierin vertel je waarom je de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van je bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, kun je opnieuw bezwaar maken. Je kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.

Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Als je in het buitenland gaat wonen of werken en daar een VOG voor nodig hebt, vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.