Verkeer en vervoer, of breder genoemd mobiliteit, speelt een zichtbare rol in de fysieke leefomgeving. Deze omgeving beïnvloeden we door keuzes te maken over hoe om te gaan met mobiliteit. 
De gemeente Bladel heeft door gewijzigde inzichten over de gevolgen van mobiliteit en door nieuwe wensen en behoeften over dit onderwerp behoefte aan een gedragen, realistische Verkeersvisie. 
Een verbindende, flexibele Verkeersvisie, die de link legt tussen lokaal, regionaal en landelijk beleid. De Verkeersvisie Bladel schept een samenhangend en vastgesteld beleidskader voor beslissingen over toekomstige vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. 
 
Hieronder vind je een link naar het document: