Wil je teruggebeld worden voor (her)vestiging vanuit het buitenland:

Wat is het?

Als je in Nederland komt wonen, moet je je inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als je al eerder in Nederland hebt gewoond.

Hoe werkt het?

Als je minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet je je inschrijven bij de gemeente.

Je kunt je inschrijven bij de gemeente als je legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Je verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • Je hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie(externe link).
 • Je hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • Je hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • Je mag de beslissing op je aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Wat moet ik doen?

 • Maak persoonlijk een afspraak bij de gemeente om je in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat je in Nederland bent aangekomen.
 • Schrijf je in op je vaste woonadres.
 • Als je partner ook naar Nederland is gekomen, moet je partner met je meekomen naar de gemeente.
 • Als je kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten zij met je meekomen naar de gemeente.
 • Na je inschrijving krijg je een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heb je nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

Je woont korter dan 4 maanden in Nederland

Als je korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoef je je niet in te schrijven bij de gemeente. Je laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP(externe link). Je doet dit met je adres in het buitenland. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Hiervoor moet je vooraf een afspraak maken.

Wat heb ik nodig?

 • Je geldige identiteitsbewijs.
 • Reisdocument of ander document waaruit je nationaliteit blijkt.
 • Bewijs van uitschrijving als je afkomstig bent van de voormalige Nederlandse Antillen (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten) en België.
 • Andere relevante brondocumenten over rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan na de datum van je vertrek naar het buitenland. Zoals akten van huwelijk, echtscheiding of geboorte.

Legalisatie van documenten

Buitenlandse documenten zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte moeten in veel gevallen gelegaliseerd worden. Legalisatie betekent dat de echtheid van een document wordt vastgesteld. Het document moet dan in het land van herkomst door een hogere autoriteit gelegaliseerd worden en soms ook aanvullend door de Nederlandse ambassade of consulaat in het betreffende land. Of je een document moet laten legaliseren en waar je dit moet doen is afhankelijk van het land waar het document vandaan komt. Vraag aan de gemeente of legalisatie nodig is.

 • Je geldige identiteitsbewijs.
 • Een reisdocument of ander document waaruit je nationaliteit blijkt.
 • Documenten die bewijzen dat je hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning.
 • Officiële documenten uit je tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd(externe link) worden. Doe dit voordat je naar Nederland komt. 
 • Als je bij iemand gaat inwonen of je gaat samenwonen, heb je schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig.
 • Als je vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, heb je een bewijs van uitschrijving nodig.
 • Indien van toepassing: je geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.

Hoe lang duurt het?

De gemeente schrijft je zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken.

Aanvullende informatie

Als je geen vast woonadres hebt, vraag je eerst een briefadres aan bij de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer je binnenschipper bent of in een instelling verblijft.