Voorlopig kunnen principeverzoeken niet in behandeling genomen worden

We constateren dat er de afgelopen tijd een behoorlijk grote werkdruk is ontstaan bij de afdeling Ontwikkeling. Op het ruimtelijke domein zien we het aantal individuele verzoeken stijgen, zowel via de route van vergunningverlening als verzoeken die niet passen in het bestemmingsplan. Daarnaast zijn onze ambities als gemeente nog steeds groot en zijn we bezig met diverse projecten, op eigen initiatief of met initiatief extern. Ook zijn we bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Het vergt veel denk- en voorbereidingswerk om de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet invulling te geven. We zien veel kansen om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot stand te brengen, maar lopen tegen beperkingen aan in onze capaciteit.

We hebben een aantal zaken in gang gezet om dit op te lossen. Voor de korte termijn is dit echter niet voldoende om alle taken te kunnen oppakken. Daarom zien we ons genoodzaakt om te prioriteren in de werkvoorraad en principeverzoeken voorlopig niet in behandeling te nemen.

Vanaf 2019 werkt de gemeente Bladel voor verzoeken in het stedelijk gebied met zogenaamde veegplannen. In een veegplan bundelen we verschillende verzoeken van initiatiefnemers uit het stedelijk gebied in één bestemmingsplan.

Prioriteit bij veegplannen en niet bij individuele gevallen

De gemeente legt de prioriteit bij het opstellen van veegplannen. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan een aparte bestemmingsplanprocedure voor één ruimtelijk verzoek worden doorlopen.

Welke verzoeken kan ik indienen voor het veegplan gemeente Bladel

Wil je bijvoorbeeld de bestemming op je perceel wijzigen of wil je één of meerdere woning(en) toevoegen? Dit soort verzoeken kunnen wij opnemen in een veegplan. Het veegplan is bedoeld voor verzoeken waar een bestemmingsplanprocedure of een procedure voor een uitgebreide omgevingsvergunning voor benodigd is. Het veegplan is niet bedoeld voor kleine verzoeken als een uitbouw of de bouw van een bijgebouw. Dit kan soms vergunningsvrij of is mogelijk met een omgevingsvergunning.

Hoe kan ik een verzoek indienen?

Voordat je je verzoek tot in detail uitwerkt, kun je je plan op hoofdlijnen laten beoordelen met een principeverzoek. In je principeverzoek beschrijf je wat je waar wilt doen. Meestal is 1 A4’tje voldoende om dat duidelijk te maken. Je kunt in je verzoek een kaartje en/of schets bijvoegen om het te verduidelijken. Hoe duidelijker het verzoek is, hoe makkelijker en sneller wij het kunnen beoordelen.
Door middel van een principeverzoek krijg je een uitspraak van het college van Burgemeester en Wethouders of zij mee willen werken aan je verzoeken en of er voorwaarden aan het verzoek gesteld worden. Nadat het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten op je verzoek ontvang je een principe-uitspraak. Een principe-uitspraak heeft een geldigheidsduur van één jaar.
Na ontvangst van een principe-uitspraak kan je je verzoek verder uitwerken. Ook vragen wij je voor het meelopen in de veegplannen een anterieure overeenkomst te tekenen waarin onder andere de procedure, legeskosten maar ook een planschaderisico zijn opgenomen.

Welke zaken moet ik aanleveren?

Voor het meelopen met een veegplan zijn de volgende uitwerkingen noodzakelijk:

  • Een ruimtelijke onderbouwing
  • Een getekende anterieure overeenkomst

Daarnaast kunnen per verzoek verschillende onderzoeken noodzakelijk zijn. Je kunt hierbij denken aan:

  • Een archeologisch onderzoek
  • Milieutechnische onderzoeken
  • Flora en Fauna onderzoeken
  • etc.

De procedure

Als wij akkoord zijn met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende onderzoeken, gaan wij er voor zorgen dat er voor je verzoek en de overige verzoeken een overkoepelend veegplan wordt opgesteld. Ook zorgen wij ervoor dat het plan in procedure wordt gebracht.
Wij brengen twee maal per jaar een veegplan in procedure. Mocht je een veegplan missen dan kan je mee met de volgende procedure. Op deze manier houden we de wachttijd van initiatieven zo kort mogelijk.

Kosten

Naast je eigen kosten brengen wij voor het in behandeling nemen van je ruimtelijk verzoek voor elke fase kosten in rekening. Deze kosten zijn terug te vinden in de Legesverordening(externe link) (externe link)van de gemeente Bladel.

Meer informatie

Voor meer informatie over principeverzoeken of veegplannen kun je contact opnemen met het team Ruimtelijke Ordening van de gemeente Bladel via tel. 0497 - 36 16 36.