Samen naar een aardgasvrije gemeente

Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zijn nationale en internationale doelen afgesproken. Eén van de doelen is dat in 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Overstappen op duurzamere alternatieven voor aardgas is daarom noodzakelijk. Dit doen we samen, voor onszelf en de volgende generatie. Dit proces heet de warmtetransitie. Ook uw woning is ergens in de komende 30 jaar aan de beurt om van het aardgas af te gaan.

Transitievisie warmte

In het Nederlands Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) moeten vaststellen. In deze visie staat wanneer welke wijk aan de beurt is om van het aardgas af te gaan. Voor de wijken die voor 2030 gepland staan, geven we ook aan welke duurzame alternatieven voor aardgas in die wijk mogelijk zijn.

Actuele stand van zaken

 1. Afgerond: Februari 2021

  De gemeente Bladel is samen met het EnergieBureau gestart met het traject om te komen tot een Transitievisie Warmte.

 2. Afgerond: Maart tot en met mei 2021

  De gemeente Bladel stelt de Transitievisie Warmte niet in haar eentje op. We doen dit samen met alle partijen die nodig zijn om van de warmtetransitie een succes te maken. Op 23 maart vond er een bijeenkomst plaats met stakeholders, zoals Enexis en ondernemersverenigingen. Tijdens dit overleg is het totale proces van de totstandkoming van de TVW toegelicht. Daarnaast is de eerste reactie van de stakeholders opgehaald op de eerste kaders en uitgangspunten die we gaan hanteren bij de ontwikkeling van de visie. Later zijn deze partijen ook weer benaderd om de noodzakelijke input en hun visie op de warmtetransitie voor de gemeente Bladel op te halen.

  Daarnaast vonden er in deze periode gesprekken plaats met vertegenwoordigers van de dorpsraden van Netersel, Casteren en Hoogeloon en van het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH). Hierin stonden de volgende vragen centraal: 'Wat zijn de wensen en visies van inwoners?', 'Waar liggen de zorgen?', 'Waar wilt u in de toekomst over meepraten?', 'Wat wilt u aan de gemeente overlaten?'. De antwoorden op deze vragen zijn van grote waarde om een gezamenlijke transitie te starten.

 3. Afgerond: Juni 2021

  Op 8 juni organiseerde de gemeente Bladel een (digitale) informatieavond over de warmtetransitie.

 4. Afgerond: Juli 2021

  Middels een peiling onder de leden van het Inwonerspanel van de gemeente is onderzocht hoe de warmtetransitie leeft bij inwoners, of en wanneer men betrokken willen worden en op welke manier.

 5. Afgerond: September en oktober 2021

  De concept Transitievisie Warmte wordt opgesteld.

 6. Afgerond: November 2021

  De Commissie Grondgebied bespreekt op 22 november de TVW. 

 7. Nog te doen: December 2021

  In de gemeenteraad vindt op 16 december besluitvorming plaats over de TVW.