Om het starters op de woningmarkt gemakkelijker te maken een woning te kopen, heeft de gemeente Bladel de ‘Verordening starterslening gemeente Bladel 2017’ vastgesteld. Om in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

In grote lijnen houdt de verordening het volgende in:

  • De regeling is bedoeld voor diegenen die voor het eerst een woning kopen. Daarbij geldt dat wanneer er sprake is van twee aanvragers (mede-eigenaar), zij beiden niet eerder een woning in eigendom gehad mogen hebben.
  • Voor nieuwbouw mag de koopsom inclusief eventuele meerwerkkosten maximaal €355.000,- bedragen.
  • Voor bestaande bouw mag de koopsom inclusief eventuele verbeterkosten maximaal de actuele Nationale Hypotheek Garantie (NHG) norm bedragen.
    • Voor 2022 is dat €355.000,-
  • De SVn Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop (aanneem) som tot een bedrag van maximaal €25.000,-.
  • De aanvrager moet een (1e) hypotheek afsluiten bij een commerciële kredietverstrekker, zoals een bank, onder NHG voorwaarden.

Wat moet ik doen?

Als u in aanmerking wilt komen voor een starterslening, moet u eerst het aanvraagformulier invullen. U vindt dit formulier onder het kopje 'Digitaal aanvragen'. Nadat wij het ingevulde formulier met de bijlagen hebben ontvangen en blijkt dat u aan de eisen voldoet, ontvangt u van ons een toewijzingsbrief. Deze toewijzingsbrief heeft u nodig om op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (www.svn.nl/) uw aanvraag in te dienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling in het gemeentehuis, tel. 0497 - 36 16 36. Ook kunt u uitgebreide informatie over de starterslening vinden op de website van SVn: www.svn.nl.

Digitaal aanvragen

Via onderstaande link kunt u met uw DigiD het aanvraagformulier online indienen.