Om het starters op de woningmarkt gemakkelijker te maken een woning te kopen, heeft de gemeente Bladel de ‘Verordening starterslening gemeente Bladel 2017’ vastgesteld. Om in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

In grote lijnen houdt de verordening het volgende in:

  • De regeling is bedoeld voor diegenen die voor het eerst een woning kopen. Daarbij geldt dat wanneer er sprake is van twee aanvragers (mede-eigenaar), zij beiden niet eerder een woning in eigendom gehad mogen hebben. 
  • Voor het vaststellen van de NHG-kostengrens in 2024 is dezelfde methode gebruikt als in 2023. Hierdoor stijgt de kostengrens naar € 435.000,- en blijft NHG toegankelijk voor veel woningkopers. Met Energie Besparende Voorzieningen is de kostengrens in 2024 € 461.100,-. Ook bij de borgtochtprovisie is stabiliteit het uitgangspunt, in 2024 blijft deze 0,6%.  De SVn Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop (aanneem) som tot een bedrag van maximaal € 25.000,-.
  • De aanvrager moet een (1e) hypotheek afsluiten bij een commerciële kredietverstrekker, zoals een bank, onder NHG voorwaarden.

Wat moet ik doen?

Als je in aanmerking wilt komen voor een starterslening, moet je eerst het aanvraagformulier invullen. Je vindt dit formulier onder het kopje 'Digitaal aanvragen'. Nadat wij het ingevulde formulier met de bijlagen hebben ontvangen en blijkt dat je aan de eisen voldoet, ontvang je van ons een toewijzingsbrief. Deze toewijzingsbrief heb je nodig om op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (www.svn.nl/) je aanvraag in te dienen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling in het gemeentehuis, tel. 0497 - 36 16 36. Ook kun je uitgebreide informatie over de starterslening vinden op de website van SVn: www.svn.nl.

Digitaal aanvragen

Via onderstaande link kun je met je DigiD het aanvraagformulier online indienen.