Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

Als je spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraag je een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. Je mag dan met je kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

Je kunt een standplaats vragen als je:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.

Wat moet ik doen?

Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten je verkoopt;
  • op welke plek je de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel je de standplaats wilt gebruiken.
  • je moet de standplaatsvergunning uiterlijk 8 weken voordat je de standplaats wilt innemen schriftelijk bij de gemeente aanvragen. Je kunt hiervoor het formulier op deze pagina gebruiken.
  • Als er in de gemeente veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plaats), kan de gemeente een wachtlijst of een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag als een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.

Aan een standplaatsvergunning zijn legeskosten verbonden.

Digitaal aanvragen

Je kunt het formulier digitaal indienen met je DigiD of eHerkenning

Aanvraag standplaatsvergunning met eHerkenning

Wat heb ik nodig?

Een standplaatsvergunning moet worden aangevraagd op een daarvoor beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Bij de aanvraag moeten de in het aanvraagformulier opgenomen bijlagen worden ingediend.

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt voor een:

  • Incidentele standplaats (max. 12 dagen): € 28,80;
  • Tijdelijke standplaats (max, 6 maanden): € 0,00;
  • Reguliere standplaats (hele jaar): € 243,50.

Het tarief voor een reguliere standplaats voor een periode van 5 jaar bedraagt € 974,10.

Hoe lang duurt het?

Je ontvangt binnen 8 weken bericht of je de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat je de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar je je standplaats wilt, dan heb je ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of venten.

Een marktplaatsvergunning heb je nodig als je een plaats wilt op een dag markt, weekmarkt of jaarmarkt. Bij venten verkoopt u goederen op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat je je goederen steeds op een andere plek verkoopt. Hiervoor is geen vergunning nodig, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.