Soms lijkt het wel of er steeds meer regels en formulieren bij komen. Is het invullen van een formulier of het begrijpen van een regeling soms lastig? Vraag de Sociaal Raadslieden om te helpen. De Sociaal Raadslieden zijn deskundig op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Zij helpen u om uw weg te vinden in de soms lastige en complexe wet- en regelgeving. Sociaal Raadsliedenwerk is gratis voor alle inwoners van de gemeente Bladel. 

U kunt een beroep doen op het Sociaal Raadliedenwerk als uw vraag of probleem betrekking heeft op:

  • Wmo (bijvoorbeeld eigen bijdrage CAK);
  • Uitkeringen (bijvoorbeeld WW, WIA, AOW, bijstand);
  • Schulden (bijvoorbeeld beslaglegging);
  • Minimaregelingen (bijvoorbeeld de individuele inkomenstoeslag of de participatieregeling);
  • Belastingen (bijvoorbeeld aanslagen of invordering);
  • Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget, kinderopvangtoeslag);
  • Wonen;
  • Werken;
  • Regelingen en voorzieningen bij verandering in leefsituatie zoals scheiden of overlijden.

Neem contact op met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten via telefoonnummer 0497 - 745 544 of stuur een e-mail naar md@kempengemeenten.nl. Elke werkdag is er telefonisch spreekuur van 09.00 uur tot 11.00 uur voor vragen over bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en Wmo.

De Sociaal Raadslieden houden wekelijks ook een dag spreekuur in het gemeentehuis van Bladel. Als u daarvan gebruik wilt maken kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0497-361636.