Sinds 2003 werken de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden intensief samen op diverse gebieden. De bedoeling is om op deze manier kwalitatief beter en efficiënter te kunnen werken: samen is immers beter dan alleen! Op de website www.kempengemeenten.nl(externe link) vind je informatie over de samenwerking in het algemeen en over de onderdelen waarop wordt samengewerkt.

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 

Omdat er behoefte was aan een minder vrijblijvende vorm van samenwerking, zijn de gemeenten op 1 januari 2010 een gemeenschappelijke regeling aangegaan met een eigen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat personeel in dienst kan komen en er een Algemeen en Dagelijks Bestuur is.
Tot de gemeenschappelijke regeling behoren de onderdelen Shared Service Center (SSC) de Kempen, Maatschappelijke Dienstverlening (was o.a. CJG+ de Kempen). Het voormalige ISD de Kempen en WVK-groep is nu KempenPlus. 

Hoe ziet de samenwerking er uit

Het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit de collegeleden van de vijf colleges van Burgemeester en Wethouders van de Kempengemeenten. De gemeentesecretarissen van de Kempengemeenten zijn als adviseur van hun college aanwezig bij de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. 

Samenwerkingsverband Kempengemeenten

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken op enkele vakgebieden samen in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten, waaronder:

Sociale zaken: Afdeling Maatschappelijke dienstverlening

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitvoering sociale wetten, gemeentelijk minimabeleid, zorgloket, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand.

Jeugdhulp: Centrum voor Jeugd en Gezin+ de Kempen

Uitvoering Jeugdwet. Uitvoeringsorganisatie jeugdhulp: Centrum voor Jeugd en Gezin+ de Kempen (CJG+).

Automatisering en ICT: Shared Service Center (SSC) de Kempen

Automatisering en ICT.