• De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

Riool verstopt

Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen. 

  • Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten.
  • Als de de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet  u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen.

Wat moet ik doen?

Meld problemen met het riool altijd bij de gemeente. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Als het gaat om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is, neem dan contact op met de eigenaar of de verhuurder van het woningblok.

Rioolverstopping oplossen

Laat eerst onderzoeken waar de oorzaak van de verstopping zit. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u opvragen bij de gemeente.

Als de oorzaak op uw grond ligt, dan moet u het probleem oplossen en de kosten betalen.

Vergoeding voor kosten oplossen verstopping

U kunt alleen een vergoeding krijgen voor de door u gemaakte kosten als de oorzaak op gemeentegrond ligt. Informeer hiernaar bij de gemeente.

Hebt u klachten over de afvoer van regenwater in uw straat, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Gaan uw klachten over een weg die de gemeente niet beheert dan kunt u contact opnemen met de eigenaar of verhuurder van het woningblok.

Verstopping van een huisaansluiting

De gemeente Bladel hanteert het principe dat de vervuiler betaalt, ongeacht waar de verstopping zich bevindt (particuliere of gemeentegrond). De bewoner moet zelf de verstopping verhelpen of een ontstoppingsbedrijf inschakelen.

Als de verstopping wordt veroorzaakt door een technisch gebrek op het gemeentelijke deel (door bijvoorbeeld ernstige verzakkingen of gescheurde buizen), kan de nota -voorzien van een rapport van de ontstopper- naar de gemeente worden gestuurd (team Openbare Werken).

Ontstoppingsbedrijven zijn o.a.

  • Keurig & Schoon (Hoogeloon) tel. 0497-682556,
  • Cepewe (Hoogeloon) tel. 0497-681835,
  • Toon van der Palen (Reusel), tel. 06-22850158 en zijn op de hoogte van deze regeling.

In alle andere gevallen zijn de kosten voor uw rekening.

Pompstoring

Dit uit zich doordat er een rood lampje brandt of dat de put vol water staat. Wilt u dit met vermelding van straatnaam en pompnummer zo spoedig mogelijk doorgeven bij het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 0497-361636 of de gemeentelijke calamiteitenlijn (tel. 0497-361444 - buiten kantooruren).