U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als uw woning of bedrijf direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

De aanslag rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Hoe werkt het?

Kies voor het gemak van automatische incasso

U kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in 10 termijnen geïncasseerd. Deze termijnen gaan in vanaf één maand na de dagtekening van uw aanslag. U kunt ook nog automatische incasso aanvragen na ontvangst van de aanslag. Het aanslag bedrag wordt dan gedeeld door het aantal maanden dat nog resteert in het betreffende belastingjaar.

Automatische incasso, machtiging

  • Met dagtekening 26 februari 2021 ontvangt u de WOZ-beschikking, aanslag onroerendezaakbelastingen en het vastrecht voor de afvalstoffen- en rioolheffing en de ledigingen diftar 2020 op één biljet.

Kosten

Tarieven 2021

De belasting bedraagt per jaar, per perceel als bedoeld in artikel 2, lid a en b, zijnde in hoofdzaak een woning, indien deze

a. wordt gebruikt door 1 persoon huishouden € 82,00 
b. wordt gebruikt door 2 persoons huishouden € 173,00 
c. wordt gebruikt door 3-persoons huishouden € 247,00 
d. wordt gebruikt door 4 persoons huishouden € 271,00 
e. wordt gebruikt door 5 en meerpersoons huishouden € 353,00.

De toestand in de basisregistratie Personen (BRP) op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor het tarief voor een 1, 2, 3, 4 of 5 en meerpersoons huishouden. Wijzigingen in het aantal personen in een huishouden na 1 januari worden in het eerstvolgende belastingjaar meegenomen.

De belasting bedraagt per jaar, per perceel als bedoeld in artikel 2, lid a en b, zijnde niet in hoofdzaak een woning; bij een hoeveelheid afvalwater van:

€ 82,00 0-50 m³ 
€ 173,00 51-150 m³ 
€ 391,00 151-300 m³ 
€ 685,00 301-500 m³ 
€ 1.127,00 501-800 m³ 
€ 1.568,00 801-1.000 m³ 
€ 2.157,00 1.001-1.500 m³ 
€ 3.629,00 1.501-2.500 m³ 
€ 6.374,00 2.501-5.000 m³ 
€ 11.764,00 5.001-7.500 m³ 
€ 24.517,00 7.501-15.000 m³ 
€ 35.525,00 15.001-30.000 m³ 
€ 70.035,00 30.000 en meer m³

Indien sprake is van een agrarisch bedrijf bedraagt de belasting per jaar € 494,00.

Aanvullende informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen via mijn.overheid.nl

In 2021 is er ook de mogelijkheid om de aanslag digitaal te ontvangen via mijn.overheid.nl, in plaats van per post. U kunt daar veilig en gemakkelijk inloggen met uw DigiD. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u uw account op mijn.overheid.nl activeert en vervolgens aangeeft dat u digitale post wilt ontvangen van de gemeente Bladel. Vul ook uw e-mailadres in. Zodra er nieuwe digitale post beschikbaar is, ontvangt u een e-mail. Hoe u het account activeert ziet u in het filmpje op mijn.overheid.nl. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso dan bestaat via mijnoverheid de mogelijkheid om via iDeal de aanslag te betalen.

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater