Je betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. Je krijgt een aanslag rioolheffing als je woning of bedrijf direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

De aanslag rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Hoe werkt het?

Kies voor het gemak van automatische incasso

Je kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van je belastingaanslag. Als je gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in 10 termijnen geïncasseerd. Deze termijnen gaan in vanaf één maand na de dagtekening van je aanslag. Je kunt ook nog automatische incasso aanvragen na ontvangst van de aanslag. Het aanslagbedrag wordt dan gedeeld door het aantal maanden dat nog resteert in het betreffende belastingjaar.
 Automatische incasso, machtiging.

Met dagtekening 24 februari 2024 ontvang je de WOZ-beschikking, aanslag onroerendezaakbelastingen en het vastrecht voor de afvalstoffen- en rioolheffing en de ledigingen diftar 2023 op één biljet.

Kosten

Tarieven per jaar

De belasting bedraagt per jaar, per perceel als bedoeld in artikel 2, lid a en b, zijnde in hoofdzaak een woning, indien deze

a. wordt gebruikt door 1 persoon huishouden € 86,00 
b. wordt gebruikt door 2 persoons huishouden € 182,00
c. wordt gebruikt door 3-persoons huishouden € 260,00 
d. wordt gebruikt door 4 persoons huishouden € 285,00 
e. wordt gebruikt door 5 en meerpersoons huishouden € 371,00.

De toestand in de basisregistratie Personen (BRP) op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor het tarief voor een 1, 2, 3, 4 of 5 en meerpersoons huishouden. Wijzigingen in het aantal personen in een huishouden na 1 januari worden in het eerstvolgende belastingjaar meegenomen.

De belasting bedraagt per jaar, per perceel als bedoeld in artikel 2, lid a en b, zijnde niet in hoofdzaak een woning; bij een hoeveelheid afvalwater van:

€ 86,00 0-50 m³ 
€ 182,00 51-150 m³ 
€ 411,00 151-300 m³ 
€ 719,00 301-500 m³ 
€ 1.184,00 501-800 m³ 
€ 1.648,00 801-1.000 m³ 
€ 2.266,00 1.001-1.500 m³ 
€ 3.812,00 1.501-2.500 m³ 
€ 6.696,00 2.501-5.000 m³ 
€ 12,36 5.001-7.500 m³ 
€ 25.756,00 7.501-15.000 m³ 
€ 37.320,00 15.001-30.000 m³ 
€ 73.574,00 30.000 en meer m³

Indien sprake is van een agrarisch bedrijf bedraagt de belasting per jaar € 511,00.

Aanvullende informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen via mijn.overheid.nl

In 2024 is er ook de mogelijkheid om de aanslag digitaal te ontvangen via mijn.overheid.nl, in plaats van per post. Je kunt daar veilig en gemakkelijk inloggen met je DigiD. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je je account op mijn.overheid.nl activeert en vervolgens aangeeft dat je digitale post wilt ontvangen van de gemeente Bladel. Vul ook je e-mailadres in. Zodra er nieuwe digitale post beschikbaar is, ontvang je een e-mail. Hoe je het account activeert zie je in het filmpje op www.mijn.overheid.nl. Als je geen gebruik maakt van automatische incasso dan bestaat via mijnoverheid de mogelijkheid om via iDeal de aanslag te betalen.

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente onder meer de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater
  • Regelgeving
  • Verordening rioolheffing 2024

Tarievenlijst Gemeentelijke Belastingen 2024