Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel. Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

U mag niet zomaar permanente of tijdelijke reclame plaatsen bij, op of aan een gebouw of op of aan de weg. U heeft hiervoor in de meeste gevallen toestemming nodig van de gemeente. Wilt u een permanent reclamebord bouwen/plaatsen bij een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Wilt u op of aan uw pand reclame maken, zoals met uithangborden of teksten/afbeeldingen op de gevels/muren, dan vraagt u ook een vergunning aan bij de gemeente (geen omgevingsvergunning).

Voor tijdelijke reclame in de vorm van een spandoek is een ontheffing nodig, welke u ook bij de gemeente aanvraagt. Voor tijdelijke reclame in de vorm van driehoeksborden/sandwichborden wordt geen ontheffing verleend. Plaatsing van dergelijke borden is niet toegestaan.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning of ontheffing krijgt. Zij kan de vergunning of ontheffing weigeren omdat:

  • de reclame niet past in de omgeving;
  • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
  • de reclame weggebruikers stoort;
  • de reclame de weg beschadigt;
  • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.

Wat moet ik doen?

Een omgevingsvergunning kunt u indienen via het Omgevingsloket online. Een aanvraag voor reclame op of aan een pand of tijdelijke reclame kunt u indienen via het aanvraagformulier, wat u kunt vinden onder het kopje 'Aanvragen'.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning voor handelsreclame op of aan een gebouw of terrein bedragen € 15,80.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning of ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning of ontheffing.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.