Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via tel: 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

Je mag niet zomaar permanente of tijdelijke reclame plaatsen bij, op of aan een gebouw of op of aan de weg. Je hebt hiervoor in de meeste gevallen toestemming nodig van de gemeente. Wil je een permanent reclamebord bouwen/plaatsen bij een pand, dan vraag je een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Wil je op of aan je pand reclame maken, zoals met uithangborden of teksten/afbeeldingen op de gevels/muren, dan vraag je ook een vergunning aan bij de gemeente (geen omgevingsvergunning).

Voor tijdelijke reclame in de vorm van een spandoek is een ontheffing nodig, welke je ook bij de gemeente aanvraagt. Voor tijdelijke reclame in de vorm van driehoeksborden/sandwichborden of andere soorten borden of banners wordt geen ontheffing verleend. Plaatsing van dergelijke borden of banners is niet toegestaan.

Voor de aankondiging van evenementen de in de gemeente kunnen ook de aanwezige digitale panelen gebruikt worden. Om hier gebruik van te maken moet je zelf je evenement minimaal 6 weken voordat het evenement plaatsvindt aanmelden bij TIP. TIP vermeldt het evenement dan ook op hun evenementenkalender.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of je de vergunning of ontheffing krijgt. Zij kan de vergunning of ontheffing weigeren omdat:

  • de reclame niet past in de omgeving;
  • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
  • de reclame weggebruikers stoort;
  • de reclame de weg beschadigt;
  • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.

Wat moet ik doen?

Een omgevingsvergunning kun je indienen via het Omgevingsloket online. Een aanvraag voor reclame op of aan een pand of tijdelijke reclame kun je indienen via het aanvraagformulier, wat je kunt vinden onder het kopje 'Digitaal aanvragen'.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning voor handelsreclame op of aan een gebouw of terrein bedragen € 16,80.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de vergunning of ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijg je automatisch de vergunning of ontheffing.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.