Het peuterprogramma speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van peuters en zorgt voor een toegankelijke opstap naar de basisschool op vierjarige leeftijd. Deze voorschoolse educatie is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente geeft een subsidie voor een plaats in het peuterprogramma. Hoe dit precies werkt, staat in regels die de gemeente heeft opgesteld. Bekijk de regels hier: regels subsidie peuterprogramma(externe link).

Hoe werkt het?

Het peuterprogramma wordt binnen de kinderopvang aangeboden. De gemeente heeft hiervoor afspraken gemaakt met kinderopvangorganisatie Nummereen(externe link)

Het peuterprogramma bestaat uit twee dagdelen per week gedurende 40 weken per jaar (de schoolweken) voor peuters vanaf 2 jaar. Een dagdeel bevat standaard vier uur en wordt aangeboden in de ochtend.

Wanneer je voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden, geeft het peuterprogramma in principe recht op kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat je een (groot) deel van de bruto kosten vergoed krijgt vanuit de overheid. Geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan draagt de gemeente bij aan de kosten.

Indien je je kind wilt laten deelnemen aan het peuterprogramma kun je dit kenbaar maken bij Kinderopvang Nummereen(externe link).

Wat moet ik doen?

Kinderopvangorganisatie Nummereen biedt in de gemeente Bladel het peuterprogramma aan. Kijk voor meer informatie, de contactgegevens en de tarieven op de website van Nummereen. 
Ook als je in aanmerking wilt komen voor een door de gemeente gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma kun je rechtstreeks met Nummereen contact opnemen. Meer informatie staat op Nummereen(externe link).

Hoe lang duurt het?

Je peuter kan vanaf 2 jaar tot 4 jaar deelnemen aan het peuterprogramma.