Het peuterprogramma speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van peuters en zorgt voor een toegankelijke opstap naar de basisschool op vierjarige leeftijd. Deze voorschoolse educatie is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente geeft een subsidie voor een plaats in het peuterprogramma. Hoe dit precies werkt, staat in regels die de gemeente heeft opgesteld. Bekijk de regels hier: regels subsidie peuterprogramma.

Hoe werkt het?

Het peuterprogramma wordt binnen de kinderopvang aangeboden. De gemeente heeft hiervoor afspraken gemaakt met kinderopvangorganisatie Nummereen.

Het peuterprogramma bestaat uit twee dagdelen per week gedurende 40 weken per jaar (de schoolweken) voor peuters vanaf 2 jaar. Een dagdeel bevat standaard vier uur en wordt aangeboden in de ochtend.

Wanneer u voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden, geeft het peuterprogramma in principe recht op kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat u een (groot) deel van de bruto kosten vergoed krijgt vanuit de overheid. Geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan draagt de gemeente bij aan de kosten.

Indien u uw kind wilt laten deelnemen aan het peuterprogramma kunt u dit kenbaar maken bij Kinderopvang Nummereen.

Wat moet ik doen?

Kinderopvangorganisatie Nummereen biedt in de gemeente Bladel het peuterprogramma aan. Kijk voor meer informatie, de contactgegevens en de tarieven op de website van Nummereen. Ook als u in aanmerking wilt komen voor een door de gemeente gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma kunt u rechtstreeks met Nummereen contact opnemen. Meer informatie vindt u op Nummereen.

Hoe lang duurt het?

Uw peuter kan vanaf 2 jaar tot 4 jaar deelnemen aan het peuterprogramma.

Aanvullende informatie

Het door de gemeente gesubsidieerde peuterprogramma wordt aangeboden door kinderopvangorganisatie Nummereen. Als u meer informatie wilt over deelname aan het peuterprogramma kunt u rechtstreeks met Nummereen contact opnemen.