De Kempengemeenten vinden het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen sociaal maatschappelijk kunnen (blijven) participeren.
Met de Participatieregeling 18+ kun je een tegemoetkoming krijgen voor de volgende sociaal maatschappelijke participatiekosten:

  • Lidmaatschap van een vereniging op het gebied van sport, cultuur of ontspanning, een volkstuinvereniging of ouderenvereniging.
  • Abonnement van een bibliotheek, muziekschool, museum of een zwemabonnement.
  • Cursussen (die niet beroepsgerelateerd zijn). 

Waar moet ik aan voldoen?

Om voor de Participatieregeling 18+ in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Je bent 21 jaar of ouder.
  • Je bent 18, 19 of 20 jaar en je kunt de onderhoudsplicht van je ouders niet te gelde maken.
  • Je inkomen is lager dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm.
  • Je vermogen is lager dan de voor jou geldende vermogensgrens. 

Wat moet ik doen?

Heb je vragen over de Participatieregeling 18+?
Neem dan contact op met het team Bijzondere Bijstand van KempenPlus: bijzonderebijstand@kempenplus.com.

Ook kun je bellen naar 0497-33 12 00. Het telefonisch spreekuur van het team Bijzondere Bijstand is iedere werkdag van 09.00 tot 11.00 uur. Ook kun je extra informatie vinden op de website van KempenPlus: Participatieregeling 18+.