De gemeente Bladel vindt het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen sociaal maatschappelijk kunnen (blijven) participeren. Met de Participatieregeling 18+ kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de volgende sociaal maatschappelijke participatiekosten:

  • Lidmaatschap van een vereniging op het gebied van sport, cultuur of ontspanning, een volkstuinvereniging of ouderenvereniging.
  • Abonnement van een bibliotheek, muziekschool, museum of een zwemabonnement.
  • Cursussen (die niet beroeps-gerelateerd zijn).

Om voor de Participatieregeling 18+ in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U bent 18, 19 of 20 jaar en u kunt de onderhoudsplicht van uw ouders niet te gelde maken
  • Uw inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • Uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens

Wilt u meer informatie over de participatieregeling 18+ of een aanvraag doen hiervoor? Neem contact op met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten via 0497 - 745 544 of stuur een e-mail naar md@kempengemeenten.nl. Elke werkdag is er telefonisch spreekuur van 09.00 uur tot 11.00 uur voor vragen over bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en Wmo.