Waar geldt de blauwe zone in gemeente Bladel?

Zodra u het gebied binnenrijdt, ziet u borden waarop de blauwe zone staat aangegeven. Alle parkeervakken binnen dit gebied hebben een blauwe lijn.

blauwe zone bord

Aan het Burgemeester van Houdtplein en in de Sniederslaan, tussen de Victor de Bucklaan en de Marktstraat, mag u maximaal 1 uur parkeren. 

einde blauwe zone gebied

In de Sniederslaan, tussen de Marktstraat en de Europalaan en op de Markt mag u maximaal 2 uur parkeren.

Parkeren buiten de aangegeven parkeervakken binnen de zone is, met of zonder parkeerschijf, verboden.

Met deze regeling wordt het kort parkeren gestimuleerd, zodat de winkels in het centrum van Bladel beter bereikbaar zijn.

Wanneer geldt de parkeerduurbeperking?

De regeling is van kracht binnen de onderstaande tijden. Deze tijden staan ook op de bebording aangegeven.

  • maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 18.00 uur
  • vrijdag van 9.00 uur tot 20.00 uur
  • zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

NB. Parkeren op de Markt is verboden op woensdag van 8.00 tot 18.00 uur in verband met de weekmarkt.

Wat moet ik doen?

parkeerschijf

Het gebruik van de schijf

Als u de auto parkeert moet de schijf ingesteld worden op het tijdstip van aankomst, daarna plaatst u de schijf goed zichtbaar achter de vooruit. U kunt daarna, gedurende de maximaal geldende parkeerduur, parkeren.

 

laden lossen

Laden en lossen

In de Sniederslaan zijn enkele vakken aangelegd voor laden en lossen. Deze vakken zijn voorzien van een speciaal bord. Parkeren in deze vakken mag alleen geschieden door bedrijfswagens en niet langer dan enkele minuten. Voor het laden en lossen van boodschappen met een privépersonenwagen mag u hier niet staan.

 

gpk

Parkeren op gehandicaptenplaatsen

Mensen met een handicap hoeven geen gebruik te maken van een parkeerschijf in het blauwe zone gebied. De gehandicaptenparkeerkaart (GPK) geldt hier als ontheffing.