Er geldt een parkeerverbod voor grote voertuigen, caravans, aanhangwagens e.d. in de bebouwde kom van de kernen Bladel, Casteren, Dalem, Hapert, Hoogeloon en Netersel. De gemeente krijgt regelmatig klachten van burgers over het parkeren van caravans, kampeerwagens, aanhangwagens e.d. en over vrachtwagens en bussen. Vaak staan de voertuigen langdurig geparkeerd op openbare parkeerplaatsen. Om op te kunnen treden tegen dit langdurig gebruik van de openbare weg heeft de gemeente in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) een parkeerverbod binnen de bebouwde kom opgenomen.

Woonwagens, caravans, kampeerwagens, magazijnwagens, aanhangwagens e.d.

Voor deze voertuigen geldt dat deze niet langer dan drie achtereenvolgende dagen mogen staan op wegen en openbare parkeerplaatsen binnen de bebouwde kom.

Grote voertuigen

Grote voertuigen mogen niet parkeren op wegen en openbare parkeerplaatsen binnen de bebouwde kom. Dit verbod geldt niet van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Op het bedrijventerrein Hapert en op bedrijventerrein De Sleutel is het parkeerverbod niet van toepassing. Onder grote voertuigen worden verstaan voertuigen die, inclusief de lading, een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte hebben van meer dan 2,4 meter.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen  de VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel, tel. 0497 - 53 13 00.