Ontgronding betekent dat je de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. Je haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

 • zandwinning;
 • waterberging;
 • natuurontwikkeling.

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig.

Hoe werkt het?

De voorwaarden om een ontgrondingsvergunning te krijgen zijn onder andere:

 • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan;
 • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Geen vergunning nodig

Voor de volgende werkzaamheden in de bodem hoef je geen vergunning aan te vragen:

 • aanleg en onderhoud van watergangen (niet breder dan 15 meter en niet dieper dan 3 meter)
 • normale werkzaamheden voor land-, tuin- of bosbouw
 • het planten en rooien van bomen, struiken of andere gewassen
 • bouwen van bouwwerken
 • onderhouden of opruimen van bouwwerken, kelders, graven
 • boren in de grond
 • opruimen van buizen, palen en kabels
 • maken, onderhouden of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins en soortgelijke werken

Wat moet ik doen?

 • Bespreek je plannen eerst met de gemeente. De gemeente kan je vertellen wie de beheerder is van de bodem die je wilt afgraven. Dit kan Rijkswaterstaat zijn of de provincie.
 • Daarna vraag je de vergunning aan bij de beheerder. Soms hoef je geen vergunning aan te vragen maar moet je alleen een melding doen.
 • De beheerder maakt een ontwerpbesluit over je aanvraag. Dit besluit is te bekijken bij de gemeente. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening hierover geven. Als je het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geef dan aan waarom je het niet eens bent met het besluit.
 • Je ontvangt vanzelf bericht of je de vergunning krijgt.

Wat heb ik nodig?

Je geeft de volgende informatie aan bij je aanvraag:

 • soort werkzaamheden dat je wilt uitvoeren en de plaats (adres);
 • hoeveelheid en diepte van de ontgronding;
 • soort materiaal dat je gaat afgraven;
 • datum waarop je begint met ontgronden en de (geschatte) duur;
 • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar.

Hoe lang duurt het?

De provincie neemt binnen 26 weken een besluit over je aanvraag.

Aanvullende informatie

 • Voor ontgrondingen in de Noordzee en in de ‘natte gedeelten’ van de rivierbedding moet een vergunning bij Rijkswaterstaat worden aangevraagd.
 • Voor ontgrondingen in rijkswateren moet je een ontgrondingsvergunning aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Schadevergoeding

Als je schade hebt door het afgeven, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning, dan kun je in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Je kunt de schadevergoeding aanvragen bij de instantie die de ontgrondingsvergunning heeft afgegeven, gewijzigd of ingetrokken.