Burgemeester

Nevenfuncties als bedoeld in artikel 67 van de Gemeentewet.
d.d. 2 juni 2021

Burgemeester ir. R.P.G. Bosma

Nevenfuncties verbonden aan het burgermeesterschap (allen onbezoldigd):

 • Lid  van het Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
 • Voorzitter/lid van het Algemeen Bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP)
 • Voorzitter/lid van het Dagelijks Bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP)
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost
 • Portefeuillehouder Economie Metropoolregio Eindhoven (MRE)
 • Portefeuillehouder Economische Zaken Huis van de Brabantse Kempen

Functies wethouders

(als bedoeld in artikel 12 en 41B, eerste lid van de Gemeentewet)

Wethouder Wim (W.H.J.M.) van der Linden 

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap (allen onbezoldigd):

 • Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten (GRSK);
 • Lid van de Stuurgroep Bereikbaarheidsagenda Mobiliteit en Innovatie Metropool Regio Eindhoven (MRE);
 • Lid van het portefeuillehouders overleg Mobiliteit en Innovatie Metropool Regio Eindhoven;
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur Metropool Regio Eindhoven (MRE);
 • Lid van het bestuur van Bureau Inkoop en Aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB);
 • Lid van de volgende portefeuillehouders overleggen op niveau Kempengemeenten:
  • Jeugdzorg;
  • Onderwijs;
  • Mobiliteit;
  • Recreatie en Toerisme

Functies wethouders

(als bedoeld in artikel 12 en 41B, eerste lid van de Gemeentewet)

Wethouder Fons (A.P.) d’Haens 

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap (allen onbezoldigd):

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant;
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant;
 • Lid van het Algemeen Bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP);
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK);
 • Lid van de volgende portefeuillehouders overleggen op niveau Kempengemeenten:
  • Volkshuisvesting;
  • Milieu Overleg Kempen (MOK);
  • Werkgroep Afval Kempen (WAK);
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH);
 • Lid van het Regionaal Ruimtelijk Overleg (21 gemeenten Zuidoost Brabant + Provincie Noord-Brabant) (RRO);
 • Lid van het Stichtingsbestuur Huis van de Brabantse Kempen (namens de Kempengemeenten);
 • Voorzitter Transitie Landelijk Gebied bij Metropoolregio Eindhoven (namens de Kempengemeenten).

Nevenfuncties naast het wethouderschap, onbezoldigd:

 • Voorzitter kerkgroep Weebosch;
 • Lid oudercommissie Basisschool Gerardus Weebosch.

Functies wethouders

(als bedoeld in artikel 12 en 41B, eerste lid van de Gemeentewet)

Wethouder mr. Davy (D.S.C.) Jansen

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap (allen onbezoldigd):

 • Bestuursvoorzitter Participatiebedrijf Kempenplus
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD);
 • Lid van het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe);
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten;
 • ​Lid raad van commissarissen WvK-Groep Holding;
 • Lid van de volgende portefeuillehouders overleggen:
  • Arbeidsmarkt
  • Beschermd wonen
  • Taxbus
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • KempenPlus

Nevenfuncties naast het wethouderschap, bezoldigd:

 • Officier Koninklijke Landmacht;
 • Voorzitter Jur-Proficio.

Nevenfuncties naast het wethouderschap, onbezoldigd:

 • Reflectieprogramma kinderopvangtoeslag Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
 • Gastdocent Nederlands Recht Hogeschool Utrecht (op incidentele basis);
 • Gecommitteerde afstudeercommissie Juridische Hogeschool Avans & Fontys;
 • Voorzitter C.V. “De wend nie”.