Burgemeester

Nevenfuncties als bedoeld in artikel 67 van de Gemeentewet.

Burgemeester M.A.G. van den Bosch

Nevenfuncties verbonden aan het burgemeesterschap (onbezoldigd):

•    Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
•    Lid Algemeen bestuur Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
•    Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)
•    Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
•    Voorzitter / lid van het Dagelijks Bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP)
•    Voorzitter / lid van het Algemeen Bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP)

Nevenfuncties naast het burgemeesterschap, onbezoldigd:

•    Voorzitter Werkgroep Holocaust Memorial Day Uden

Functies wethouders

(als bedoeld in artikel 12 en 41B, eerste lid van de Gemeentewet)

Wethouder Fons (A.P.) d’Haens 

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap (allen onbezoldigd):

 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
 • Lid van de volgende portefeuillehouders overleggen op niveau Kempengemeenten:
 • Milieu Overleg Kempen (MOK)
 • Werkgroep Afval Kempen (WAK)
 • Lid van het Regionaal Ruimtelijk Overleg (21 gemeenten Zuidoost Brabant + Provincie Noord-Brabant (BRO)
 • Lid van het Stichtingsbestuur Huis van de Brabantse Kempen
 • Voorzitter Transitie Landelijk Gebied bij Metropoolregio Eindhoven (namens de Kempengemeenten)

Nevenfuncties naast het wethouderschap, onbezoldigd:

 • Voorzitter kerkgroep Weebosch
 • Lid oudercommissie Basisschool Gerardus Weebosch

Functies wethouders

(als bedoeld in artikel 12 en 41B, eerste lid van de Gemeentewet)

Wethouder mr. Davy (D.S.C.) Jansen

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap (allen onbezoldigd):

 • Bestuursvoorzitter Participatiebedrijf Kempenplus
 • Lid van het dagelijks bestuur van het Regionaal Historisch Centrum (RHCE)
 • Lid Algemeen Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
 • Lid van de raad van commissarissen WVK Groep Holding

Lid van de volgende portefeuillehouders overleggen:

 • Volkshuisvesting
 • Beschermd wonen
 • Taxbus
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • KempenPlus

Nevenfuncties naast het wethouderschap, bezoldigd:

 • Commissielid Provinciale Staten Noord-Brabant
 • Officier Militair Juridische Dienst Koninklijke Landmacht
 • Voorzitter Jur-Proficio
 • Gastdocent Nederlands Recht Hogeschool Utrecht en Juridische Hogeschool Avans en Fontys (incidenteel)
 • Verhuurder van een woning en twee kampeermiddelen

Nevenfuncties naast het wethouderschap, onbezoldigd:

 • Voorzitter C.V. “De wend nie”
 • Werkveldadviesraad (WAR) Juridische Hogeschool Avans & Fontys
 • Voorzitter vereniging Riet van Zon
 • Voorzitter coöperatie Voor Later U.A.

Functies wethouders

(als bedoeld in artikel 12 en 41B, eerste lid van de Gemeentewet)

Wethouder Cees (C.H.A.M.) van de Ven

(tijdelijk vervangen door W.H.J.M. van der Linden)

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap (allen onbezoldigd):

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
 • Lid van de bestuurscommissie Maatschappelijke Dienstverlening van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (MD-GRSK)
 • Lid van de bestuurscommissie Shared Service Centre van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (SSC-GRSK)
 • Voorzitter / lid van de bestuurscommissie Financiën van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (Fin-GRSK)
 • Lid van het portefeuillehouders overleg Financiën van de Metropool Regio Eindhoven (MRE)
 • Lid van de Stuurgroep Bereikbaarheidsagenda Mobiliteit en Innovatie Metropool Regio Eindhoven (MRE)
 • Lid van het portefeuillehouders overleg Mobiliteit en Innovatie Metropool Regio Eindhoven
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur Metropool Regio Eindhoven (MRE)
 • Lid van het bestuur van Bureau Inkoop en Aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB)
 • Voorzitter Bestuurlijke Stuurgroep Samen voor Jeugd
 • Vice-voorzitter Bestuurlijk Overleg Samen voor Jeugd
 • Lid van de Adviescommissie Gulbergen namens de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden en Valkenswaard
 • Voorzitter Stuurgroep N284
 • Lid van de volgende portefeuillehouders overleggen op niveau Kempengemeenten:
  • Jeugdzorg
  • Onderwijs
  • Mobiliteit

Functies wethouders

(als bedoeld in artikel 12 en 41B, eerste lid van de Gemeentewet)

Wethouder ing. Hetty (H.W.B.M.) van der Hamsvoort

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap (allen onbezoldigd):

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
 • Lid van het portefeuillehouders overleg Economie Metropool Regio Eindhoven
 • Lid van het portefeuillehouders overleg RES Metropool Regio Eindhoven 
 • Lid van stuurgroep overleg RES Metropool Regio Eindhoven (subregio vertegenwoordiger de Kempen)
 • Lid van het Algemeen Bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP)
 • Lid van de volgende portefeuillehouders overleggen op niveau Kempengemeenten:
  • Economie
  • Recreatie en Toerisme
  • Arbeidsmarkt
  • Energietransitie

Nevenfunctie naast het wethouderschap, bezoldigd:

 •  Raad van Advies bij Saasen Groep