Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

Als je je monument wil verbouwen of herstellen, heb je in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online(externe link) of je een vergunning moet aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (externe link)of raadpleeg de brochure(externe link).

Wat moet ik doen?

 • Check via Omgevingsloket online(externe link) of je een vergunning moet aanvragen.
 • Leg vóór dat je de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat je wil doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkom je dat je een aanvraag indient die later wordt afgewezen.
 • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online(externe link).
 • Als het geen grote verbouwing is, vraag je de vergunning minstens 8 weken van tevoren aan. Dit is de reguliere procedure.
 • Als het wel een grote verbouwing is, doe je dit minstens 6 maanden van tevoren. Dit is de uitgebreidere procedure.
 • Bij een grote verbouwing maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over je aanvraag.
 • Als je het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kun je binnen 6 weken je mening (zienswijze) hierover geven. Geef in je zienswijze aan waarom.
 • Je ontvangt vanzelf bericht of je de vergunning krijgt.

Voor het indienen van een vooroverleg kun je gebruikmaken van onderstaande link. Heb je geen eHerkenning of DigiD dan kun je gebruik maken van het formulier 'Vooroverleg omgevingsvergunning' (pdf) onder aan deze pagina. Dit formulier met benodigde stukken kun je mailen naar vergunningen@bladel.nl.

Vooroverleg omgevingsvergunning (Wabo) met DigiD en eHerkenning

Wat heb ik nodig?

 • Je DigiD(externe link) als je een particuliere eigenaar bent.
 • Je eHerkenning(externe link) (2+) als je als ondernemer eigenaar bent.
 • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
 • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
 • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
 • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

Hoe lang duurt het?

Reguliere procedure

 • Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijg je de vergunning automatisch.
 • Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide procedure

 • Binnen 26 weken ontvang je bericht of je de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als je ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Wat kost het?

De kosten voor een reguliere en/of een uitgebreide aanvraag zijn verschillend. Deze kosten kun je vinden in de Legesverordening 2023(externe link).

Aanvullende informatie

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo(externe link)). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. Je vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.