Voor onderhoud of restauratie van je monument kun je subsidie aanvragen. Ben je eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kun je subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Als eigenaar van een rijksmonument kun je subsidie aanvragen via Monumenten.nl(externe link).

Sinds 2009 ontvangen alle eigenaren van de gemeentelijke monumenten jaarlijks subsidie voor het in stand houden van het gemeentelijk monument.

Wat moet ik doen?

Jaarlijks ontvangen de eigenaren van de gemeentelijke monumenten vóór 1 juli een instandhoudingbijdrage. Als eigenaar wordt degene beschouwd, die op 1 januari van het betreffende jaar in de kadastrale registratie als eigenaar, of als zakelijk gerechtigde vermeld staat. De financiële bijdrage is bedoeld voor werkzaamheden, die met het oog op het behoud van het monumentale karakter van het pand er voor dienen om een beschermd monument in goede staat te houden. De werkzaamheden betreffen het uitvoeren van kleine restauraties en onderhoudswerkzaamheden aan de buitenkant en aan de constructie van het monument. De hoogte van de monumentensubsidie is gekoppeld aan de WOZ-waarde van het gemeentelijk monument.

Wil je een monumentensubsidie krijgen voor onderhoud van een rijksmonument? Vul het hiervoor bestemde aanvraagformulier in van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link).

Wat heb ik nodig?

Als eigenaar van een rijksmonument moet je bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen. Dit pip moet:

  • gebaseerd zijn op een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht)
  • een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden
  • de beoogde resultaten beschrijven (bestek, besteksparagraaf of werkomschrijving)
  • een meerjarenplan voor de werkzaamheden bevatten
  • een meerjarenbegroting bevatten