Als u informatie over milieudelicten, hinder of andere milieuklachten heeft, kunt u dat bij verschillende instanties melden.

Levensgevaarlijke situaties:

Is de veiligheid van personen in het geding, bel dan 112.

Spoedeisend maar niet levensgevaarlijk:

Bel de calamiteitendienst (24/7, tel. 0497 - 36 14 44) bij onderstaande zaken:

 • Bomen die op de openbare weg zijn of dreigen te vallen
 • Kapotte stoplichten
 • Gat in de weg

Bel de milieuklachtencentrale (24/7, tel. 073 - 68 12 821 of digitaal via www.milieuklachtencentrale.nl(externe link)) bij onderstaande zaken:

 • Overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in Brabant?
 • Bodem, lucht- of waterverontreiniging of afvaldumpingen
 • Vragen of meldingen over de kwaliteit van zwemwater
 • Misstanden in het buitengebied

Bel het Provinciaal handhavingsteam (24/7, tel. 0900 - 99 65 432, Handhaving/Samen sterk in Brabant(externe link)), bij onderstaande zaken:

 • Wildcrossen
 • Stroperij
 • (drugs)afvaldumpingen
 • Illegale hennepteelt

Niet-spoedeisend:

Klacht- en meldpunt(externe link)

 • Geuroverlast
 • Geluidoverlast
 • Overtredingen van vergunningen
 • Overtredingen bestemmingsplan

Nederlandse Voedsel – en warenautoriteit: www.nvwa.nl(externe link)

 • Mestfraude
 • Verwaarlozing van dieren
 • Ongedierte in winkels of horeca

Politie: www.politie.nl(externe link)

 • Drugsproductie
 • Anonieme meldingen van milieudelicten