Meldpunt Ongewenst Verhuurschap

Goed verhuurschap

Sommige verhuurders of huisbazen nemen het niet zo nauw met de rechten van de huurder. Zij houden zich mogelijk niet aan de wetten en regels. Ze onderhouden de woningen slecht en/of vragen te hoge huren. Soms worden huurders onder druk gezet. Daardoor kunnen ongewenste situaties ontstaan waarbij huurders zich niet veilig voelen in hun woning. 
 

Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

De gemeente heeft een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in het leven geroepen. Hier kunnen huurders klachten over ongewenst gedrag van hun huisbaas melden. De gemeente ondersteunt en informeert huurders. In overleg met de huurder spreekt zij de verhuurder of huisbaas aan als dat nodig is, zij maakt een lijst op van verhuurders die zich niet aan de gewenste afspraken houden.

Wil je iets melden? Heb je problemen met je verhuurder of huisbaas?
 
Dan neem je zelf de 1e stap en ga je met de verhuurder in gesprek. Natuurlijk begrijpen wij dat dit moeilijk of lastig voor je kan zijn. Kom je er na gesprekken samen niet uit? Of heb je hulp nodig bij een volgend gesprek? Dan mag je dit doorgeven bij het Meldpunt.