Het kan gebeuren dat je te maken krijgt met iemand in je omgeving die problemen heeft of verward gedrag vertoont en zelf geen hulp vraagt. Of misschien veroorzaakt iemand overlast en vermoed je dat er meer aan de hand is. Maak je je ernstige zorgen over iemand uit je omgeving? Dan kun je dit melden op melduwzorgen.nl(externe link).

Ook kun je tijdens kantooruren bellen met 088 0031 101. GGD Brabant-Zuidoost voert in opdracht van de gemeente Bladel het meldpunt Bijzondere zorg uit. Het meldpunt is er voor inwoners en professionals. Bij een online melding belt de GGD je dezelfde dag terug. Ook wordt er contact opgenomen met de persoon waar de melding over gaat. De GGD onderzoekt of er zorg nodig is. Daarbij werken zij samen met politie, het zorgnetwerk in de wijk en ggz-instellingen. De GGD bekijkt waar nodig de mogelijkheden voor vrijwillige zorg. Wanneer dit niet lukt onderzoeken ze de mogelijkheid tot verplichte zorg. Dit gebeurt met een verkennend onderzoek.

Het meldpunt bijzondere zorg vervangt het meldpunt Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg en het meldpunt zorgwekkend gedrag, welke werden uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten.