De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Die verantwoordelijkheid dragen we samen met vele partners.

Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026