Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kun je bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft je kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

 • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar
 • vrijstelling van inschrijving op een school
 • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)

Hoe werkt het?

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor je kind, mag je je kind 5 uur per week thuishouden tot je kind 6 jaar wordt. Hiervoor heb je geen toestemming nodig. Je moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Vrijstelling inschrijving op een school

In de volgende gevallen kun je vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen: 

 • Psychische en lichamelijke klachten bij je kind.
 • Geen enkele school in de buurt past bij je geloof of hoe je naar het leven kijkt.
 • Je kind gaat in het buitenland naar school.
 • Je leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

Vrijstelling van schoolbezoek 

Soms kan je kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij een uitvaart of een huwelijk.

Indien je kind vanwege ziekte of een religieuze feestdag niet naar school kan komen is een mededeling van de ouders aan de directeur voldoende.

Wat moet ik doen?

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

 • Je meldt aan de school dat je je kind enkele uren per week thuishoudt. 
 • Als je je kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraag je toestemming aan de directeur van de school.

Vrijstelling inschrijving op een school

 • Je meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat je je kind niet inschrijft op een school. 
 • Doe dit voordat je kind 5 jaar wordt. Als je dit later doet, moet je dit elk jaar vóór 1 juli doen.

Vrijstelling van schoolbezoek

 • Als je kind ziek is of er is een religieuze feestdag, dan meld je aan de school dat je kind niet naar school komt.
 • In andere gevallen vraag je verlof aan de directeur van de school.

Wat heb ik nodig?

Vrijstelling inschrijving op een school

 • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
 • Als je vindt dat geen enkele school in de buurt past bij je geloof of hoe je naar het leven kijkt: een verklaring waarin je uitlegt waarom dit zo is.
 • Als je kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.

Vrijstelling van schoolbezoek

Als je verlof aan de directeur van de school moet vragen: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

Aanvullende informatie

 • Je mag je kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doe je dit wel, dan overtreed je de wet en ben je strafbaar.
 • Als je geen vrij kunt krijgen op je werk tijdens de schoolvakanties, dan kun je 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit doe je minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school en hier gelden strenge regels voor.

Bekijk de regels en voorwaarden hierover op de website van de Rijksoverheid(externe link) of op de website/schoolgids van school.