Als je iemand kent in je omgeving die een lintje verdient, dan kun je die persoon voordragen.

Hoe werkt het?

De meeste koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ (laatste werkdag vóór Koningsdag). Voorstellen voor de lintjesregen moeten uiterlijk voor 1 juli van het jaar daarvoor zijn ingediend.

  • Het is aan te bevelen vooraf overleg te plegen met de burgemeester of het bestuurssecretariaat of het voorstel haalbaar is en zo ja, over de wijze van indienen van het voorstel.
  • De burgemeester brengt advies uit over het ingediende decoratievoorstel en zendt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koning.
  • Ook deze geeft zijn of haar oordeel over het voorstel en stuurt het voorstel vervolgens door naar het Kapittel voor de Civiele Orden.
  • Dit onafhankelijke college geeft aan de betrokken minister een weloverwogen advies over het al of niet verlenen van een onderscheiding.
  • De minister beslist over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben.

Wat moet ik doen?

  • Neem contact op met de gemeente waar de kandidaat woont. Daar kunnen ze aangeven of je voorstel bijzonder genoeg is voor een Koninklijke onderscheiding.
  • Kijk vervolgens op Lintjes.nl(externe link) wat je verder moet doen.

Zoveel mogelijk gegevens aanleveren

Het is de bedoeling dat degene die de Koninklijke onderscheiding aanvraagt, de burgemeester van zoveel mogelijk gegevens voorziet. Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding en zo ja, wat daarvan de hoogte moet zijn. Bovendien wordt zo voorkomen dat je alsnog gevraagd wordt die gegevens te leveren.

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kun je contact opnemen met de burgemeester of het bestuurssecretariaat, telefoon 088 - 49 70 555, e-mail bestuurssecretariaat@bladel.nl.

Aanvullende informatie

Persoonlijke verdiensten

Sinds de wijziging van het zogenaamde decoratiestelsel, moet bij het aanvragen van een koninklijke onderscheiding veel meer aandacht besteed worden aan de verdiensten van een bepaald persoon voor de maatschappij. Vroeger gold het aantal jaren dat iemand een bepaalde functie bekleedde als belangrijkste argument voor het toekennen van een koninklijke onderscheiding. Nu geldt in de eerste en verreweg de belangrijkste plaats de verdienste(n) die iemand heeft voor de maatschappij. De verdiensten moeten nog steeds worden uitgevoerd. Een koninklijke onderscheiding is geen recht en geen gunst; het is een erkenning van verdiensten voor de maatschappij.