Indien één van beide ouders NIET de Nederlandse nationaliteit heeft, neem dan altijd vooraf contact op met de gemeente.

Afspraak maken

Hier kun je een afspraak maken voor:

Erkenning ongeboren kind

Lees ook de informatie op deze pagina. Je weet dan welke eisen worden gesteld.

Wat is het?

Als je je kind erkent, word je juridisch ouder. Dit betekent dat je dan de wettelijke ouder van je kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder heb je rechten en plichten. Zo heb je er recht op om je kind te zien en ben je verplicht om voor het kind te zorgen. 

Erkenning doe je bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Je kunt dit al doen voordat je kind is geboren.

Erkenning niet nodig

Je hoeft je kind niet te erkennen als je automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als:

 • je de biologische moeder bent;
 • je getrouwd bent met de moeder;
 • je een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder.

Let op! Als duomoeder moet je wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als je dit niet doet, kun je je kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

Hoe werkt het?

Je kunt je kind erkennen als je een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als je duomoeder bent, kun je je kind erkennen.

Verder geldt het volgende:

 • Je kind heeft nog geen juridische vader.
 • Als je kind 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Als je onder curatele staat, dan heb je toestemming nodig van de rechter.
 • Als je door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kun je het kind niet erkennen.
 • Je kunt geen overleden kind erkennen.
 • Als je de biologische vader bent, kun je de erkenning later niet ongedaan maken.

Wat moet ik doen?

 • Allereerst moet de moeder toestemming geven voor de erkenning.
 • Ga naar de gemeente om je nog ongeboren kind te erkennen.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert je persoonsgegevens en burgerlijke staat. Sta jij of de aanstaande moeder niet ingeschreven bij de gemeente waar het kind wordt erkend? Dan moeten jouw of haar gegevens eerst worden gecontroleerd bij de gemeente waar jij of de moeder staan ingeschreven.
 • Daarna maakt de ambtenaar een zogenaamde ‘akte van erkenning van een ongeboren vrucht’ op.
 • Deze dient door beiden ondertekend te worden.
 • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. Daarmee ben je de juridische vader van het kind.

Keuze achternaam eerste kind

Erken je je kind voor de geboorte en is dit het eerste kind van jou en de moeder? Je kunt dan als ouders kiezen welke achternaam (geslachtsnaam) het kind krijgt. Je moet de achternaam dan tegelijk met de erkenning kiezen. Maak je als ouders geen keuze? Het kind krijgt dan automatisch de achternaam van de moeder.

 • Je gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om je ongeboren kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
 • Als de aanstaande moeder niet meegaat naar de gemeente, moet je schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning.
 • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. Je bent dan de juridische ouder van het kind.

Het gezamenlijke gezag wordt met ingang van 1 januari 2023 automatisch geregeld bij de erkenning, tenzij de ouders dit niet willen.
Dit moeten ze dan bij de erkenning aangeven.

Let op! Ouderlijk gezag hoef je niet aan te vragen als je kind geboren is tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wat heb ik nodig?

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart) van jullie beiden.
 • Heb je in het buitenland gewoond toen je 18 jaar of ouder was? Neem dan een bewijs mee waaruit blijkt dat je ongehuwd bent.
 • Voor niet-Nederlanders geldt dat ze altijd een bewijs van ongehuwd moeten overleggen.

Hoe lang duurt het?

Je krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

Aanvullende informatie

Bij de erkenning van je eerste kind kun je kiezen welke achternaam hij of zij krijgt: de naam van de moeder of die van jou. Als je wilt dat je kind jouw naam krijgt, moet de moeder meekomen naar de gemeente. Schriftelijke toestemming van de moeder is dan niet voldoende.

Als je niet kiest, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als je eerste kind.