Als je je kind erkent, word je juridisch ouder. Dit betekent dat je dan de wettelijke ouder van je kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder heb je rechten en plichten. Zo heb je er recht op om je kind te zien en ben je verplicht om voor het kind te zorgen. 

Erkenning doe je bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

Erkenning niet nodig

Je hoeft je kind niet te erkennen als je automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als:

 • je de biologische moeder bent
 • je getrouwd bent met de moeder
 • je een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder

Let op! Als duomoeder moet je wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als je dit niet doet, kun je je kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

Hoe werkt het?

Je kunt je kind erkennen als je een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als je duomoeder bent, kun je je kind erkennen.

Verder geldt het volgende:

 • Je kind heeft nog geen juridische vader
 • Als je kind 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend
 • Als je onder curatele staat, dan heb je toestemming nodig van de rechter
 • Als je door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kun je het kind niet erkennen
 • Je kunt geen overleden kind erkennen
 • Als je de biologische vader bent, kun je de erkenning later niet ongedaan maken

Wat moet ik doen?

Je kunt je kind na de geboorte op 2 momenten erkennen:

 • bij de geboorteaangifte
 • na de geboorteaangifte

Erkennen bij de geboorteaangifte

 • Je doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van je kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kun je geen aangifte doen
 • Dit doe je bij de gemeente waar je kind is geboren
 • Je kunt je kind dan meteen erkennen

Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, heb je schriftelijke toestemming van haar nodig om je kind te erkennen.

Erkennen na de geboorteaangifte

 • Je gaat samen met de moeder naar de gemeente om je kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland
 • Als het kind dat je wilt erkennen 12 jaar of ouder is, heb je schriftelijke toestemming nodig van de moeder én het kind. Als je van beiden geen toestemming krijgt, kun je de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als je de biologische ouder bent van je kind
 • Als het kind dat je wilt erkennen 16 jaar of ouder is, ga je samen naar de gemeente. De moeder hoeft hier niet bij te zijn

Ouderlijk gezag aanvragen

Door erkenning ben je nog geen wettelijke vertegenwoordiger van je kind. Daarvoor moet je eerst het ouderlijk gezag aanvragen via Rechtspraak.nl. Als je ouderlijk gezag hebt, mag je beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van je kind. Je mag dan ook het vermogen van je kind beheren. Je hoeft geen ouderlijk gezag aan te vragen als je kind geboren is tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wat heb ik nodig?

Als het kind niet in de gemeente geboren is waar je de erkenning gaat regelen, neem dan een afschrift van de geboorteakte mee

Als de moeder meegaat naar de gemeente:

 • je geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente:

 • je geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de moeder
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
 • kopie geldig identiteitsbewijs moeder

Extra nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

 • schriftelijke toestemming van het kind
 • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind

Extra nodig bij erkenning kind door duomoeder

 • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is)

Hoe lang duurt het?

Je krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

Kosten

Aan de erkenning van het kind zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel kost € 16,60.

Aanvullende informatie

Bij de erkenning van je eerste kind kun je bij de geboorteaangifte kiezen welke achternaam hij of zij krijgt: de naam van de moeder of die van jou. Als je wilt dat je kind jouw naam krijgt, moet de moeder meekomen naar de gemeente. Schriftelijke toestemming van de moeder is dan niet voldoende.

Als je niet kiest, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als je eerste kind.