Afgelopen 26 april vond de jaarlijkse lintjesregen van 2023 plaats. Ken je een vrijwilliger die een lintje verdient? Dan kun je alvast iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding voor de lintjesregen van 2023.

Koningsdag 2024 lijkt misschien ver weg, maar de voorbereidingen voor het toekennen van Koninklijke onderscheidingen bij die gelegenheid beginnen binnenkort weer. Als je vindt dat iemand in jouw omgeving in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding, kun je een aanvraag indienen bij de burgemeester. Om een Koninklijke onderscheiding te verkrijgen zijn verdiensten voor de gemeenschap (maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of sportief terrein) belangrijk. Verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties spelen daarom een belangrijke rol bij het indienen van aanvragen.

Voor de Orde van Oranje-Nassau komen mensen in aanmerking met (langdurige) bijzondere verdiensten voor de samenleving. Denk aan de vele vrijwilligers die actief zijn op sociaal-maatschappelijk gebied. Niet alleen bestuurders komen in aanmerking, maar ook mensen die door hun inzet verenigingen draaiend houden. Een Koninklijke onderscheiding kan worden toegekend bij Algemene Gelegenheid (Koningsdag) of bij een bijzondere persoonlijke gelegenheid (bijvoorbeeld een jubileum).

Hoe draag je iemand voor?

Een aanvraagformulier voor een Koninklijke onderscheiding kun je downloaden via www.lintjes.nl of opvragen bij het bestuurssecretariaat (telefoon 088 - 49 70 555). Bij de aanvraag moet uitgebreid vermeld worden waarom de betreffende persoon wordt voorgedragen. Een nauwkeurige omschrijving van de verdiensten en de tijd die hieraan besteed wordt is erg belangrijk. Daarnaast dient dit te worden ondersteund door de betreffende organisatie. Het is belangrijk dat je de volledige persoonsgegevens en jouw relatie tot de betrokkene hierbij vermeldt. Het invullen van een voorstelformulier vergt tijd en de nodige inspanning.
Het indienen van een aanvraag betekent niet automatisch dat de onderscheiding ook wordt toegekend. De burgemeester beoordeelt de aanvraag zorgvuldig en stuurt deze met zijn advies naar de Commissaris van de Koning. Daar wordt de aanvraag bekeken en doorgestuurd naar het Kapittel van de Civiele Orden. Deze commissie brengt uiteindelijk advies uit aan de Koning.

Termijnen waarmee je rekening moet houden

De aanvragen moeten tijdig in ‘Den Haag’ afgehandeld worden. Een lange periode van voorbereiding en behandeling is nodig. Dit betekent dat:

  • je de aanvraag voor Koningsdag 2024 vóór 1 juli 2023 moet inleveren bij de gemeente;
  • de aanvraag voor een bijzondere persoonlijke gelegenheid uiterlijk zes maanden vóór de datum van uitreiking binnen moet zijn bij de gemeente.

Informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kun je contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Bladel. Daarnaast kun je de volgende websites raadplegen: www.lintjes.nl(externe link) en www.kanselarij.nl(externe link).