De gemeente Bladel streeft ernaar een gemeente te zijn met een fijn woon- en leefklimaat. Daarom hoort de gemeente graag wat u belangrijk vindt in uw omgeving.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk verschillende mensen uit alle kernen van de gemeente laten weten hoe ze over bepaalde onderwerpen denken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over veiligheid, verkeer, gemeentelijke dienstverlening of duurzaamheid. Het inwonerspanel is een middel om de meningen per onderwerp te peilen en deze te gebruiken bij het maken van nieuw beleid en bij de besluitvorming.

Hoe het werkt

Iedere inwoner van onze gemeente (vanaf 16 jaar) kan meedoen aan het inwonerspanel.
Meedoen aan het inwonerspanel is eenvoudig. Het werkt volledig via internet:

  • U heeft alleen een e-mailadres en een internetverbinding nodig;
  • Een aantal keer per jaar krijgt u een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen;
  • Invullen kan waar en wanneer u dat zelf wilt;
  • Het invullen van een vragenlijst neemt gemiddeld 10 minuten van uw tijd in beslag.

De gemeente werkt samen met Research 2Evolve, een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Deze onafhankelijke partij beheert het inwonerspanel en voert de onderzoeken uit namens de gemeente.

Wilt u meedoen? Er wordt zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

Wat inwoners vinden van onderwerpen wordt meegenomen bij het maken van nieuw beleid en bij de besluitvorming.

Inwonerspanel Bladel