Een minimuminkomen moet voldoende zijn om de algemeen noodzakelijke kosten van uw bestaan te betalen. Maar als iemand hiervan lange tijd moet rondkomen, wordt dat steeds moeilijker. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig moeten rondkomen van een uitkering of een ander laag inkomen. Bijvoorbeeld omdat kansen op de arbeidsmarkt ontbreken.

Wilt u meer informatie over individuele inkomenstoeslag of een aanvraag doen hiervoor? Neem contact op met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten via 0497 - 745 544 of stuur een e-mail naar md@kempengemeenten.nlElke werkdag is er telefonisch spreekuur van 09.00 uur tot 11.00 uur voor vragen over bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en Wmo.