Nederland heeft sinds 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Gemeenten spelen sindsdien een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers in Nederland die inburgeringsplichtig zijn. Belangrijkste doel van deze nieuwe wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk mee doen in de samenleving en dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden.

Hoe geeft de gemeente invulling aan haar taken?

Gemeenten hebben met de nieuwe Wet inburgering regie gekregen over de inburgering. In de notitie Thuis in de Kempen, inburgeren in de Kempengemeenten vanaf 2022 en in de Verordening inburgering gemeente Bladel(externe link) is terug te lezen hoe de gemeente Bladel hier invulling aan geeft. Hieronder lichten we een aantal onderdelen verder toe.

Samenwerking

We willen dat nieuwkomers zich zo snel mogelijk thuis voelen in de gemeente Bladel en in de Kempen. Daarvoor werken we op verschillende onderdelen samen met betrokken partners en gemeenten. Lokaal waar het kan, en regionaal (Kempen) of bovenregionaal (regio Eindhoven) waar het moet. Dat is het uitgangspunt.

Participatiebedrijf KempenPlus(externe link) voert een aantal onderdelen van de nieuwe wet voor de gemeente Bladel uit. Hiermee kan een goede verbinding gemaakt worden met de uitvoering van de Participatiewet(externe link). Met een intake krijgen de participatiecoaches van KempenPlus een goed beeld van de startpositie en ontwikkelingsmogelijkheden van een nieuwkomer. Deze informatie wordt opgenomen in een persoonlijk plan waarin de route van de inburgering wordt vastgelegd. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met de nieuwkomer. Daarnaast werken de participatiecoaches nauw samen met Vluchtelingenhulp Bladel.

Taalonderwijs en participatie

Nieuwkomers leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij sneller deelnemen aan de Nederlandse samenleving en hebben zij betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor het taalonderwijs hebben we afspraken gemaakt met de aanbieders Stavoor en Werkvloertaal die lessen in de Kempen of Eindhoven verzorgen. Nieuwkomers met een hoger opleidingsniveau kunnen onderwijs volgen op mbo, hbo of wo niveau. Hiervoor zijn samen met de regio Eindhoven afspraken gemaakt met de onderwijsinstellingen.

Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het volgen van een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van, net als lid worden van een lokale vereniging en meedoen aan lokale activiteiten om dorpsgenoten te leren kennen. Vluchtelingenhulp Bladel speelt een rol in de bemiddeling. Zij zorgen onder andere voor de praktische begeleiding van de nieuwkomers zoals de inschrijving op school en bij de huisarts en het regelwerk bij de woningstichting. Zij kunnen de nieuwkomer wegwijs maken in de lokale gemeenschap. Daarnaast blijft Vluchtelingenhulp verantwoordelijk voor het kennismaken met de Nederlandse kernwaarden (zoals gelijkheid en vrijheid). Tot slot ontvangen nieuwkomers financiële ondersteuning om daarmee financiële problemen te voorkomen. Dit zorgt voor financiële rust en voor grip op de eigen financiën.

Meer informatie?

Heb je na het lezen van de bovenstaande informatie nog vragen of wil je praktische informatie over jouw inburgering? Neem dan gerust contact op met onze uitvoeringsorganisaties:

Contactgegevens  

Participatiebedrijf KempenPlus:

KempenPlus
Bezoekadres: Raambrug 8, 5531 AG Bladel
Postadres: Postbus 10, 5530 AA Bladel
E-mail: info@kempenplus.com
Telefoon: 0497 - 33 12 00

Vluchtelingenhulp Bladel:

K. Boukhanissa
Adres: Markt 21, 5531 BC Bladel
E-mail: VLH.bladel@gmail.com
Telefoon: op dinsdag en donderdag bereikbaar via 0497 - 36 16 36 of mobiel: 06 - 10 20 83 09.