Huisnummers worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

De gemeente is op grond van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG) wettelijk verplicht om woningen, winkels en bedrijfs- en kantoorpanden te nummeren. Als eigenaar of huurder kun je je pand dus niet zelf een (huis)nummer geven.

Automatisch toekennen huisnummer

In de volgende situaties hoef je geen huisnummer aan te vragen, omdat de gemeente dit automatisch regelt:

  • Bij verlening van een omgevingsvergunning (bouwen).
  • Bij verlening van een splitsingsvergunning/samenvoeging.
  • Bij het vaststellen van een nieuw vergunde stand- of ligplaats.

Wil je zelf een huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken?

De toekenning of intrekking van een nummeraanduiding hangt af van de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG) en van het bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan splitsing of samenvoeging verbiedt, dan kan de gemeente geen nummer(s) toekennen. Check vooraf of je hiervoor een omgevingsvergunning (www.omgevingsloket.nl(externe link)) nodig hebt en/of het is toegestaan volgens het bestemmingsplan
(www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)). Dit voorkomt teleurstellingen.

Aanvragen

Je kunt het formulier digitaal indienen met je DigiD of eHerkenning.

Aanvraagformulier huisnummer

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte, intrekking of wijziging van een (extra) huisnummer, wanneer dat niet samengaat met een aanvraag om omgevingsvergunning: € 119,85.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken wordt op je aanvraag beslist. 

Aanvullende informatie

Het aanvragen of intrekken van een huisnummer kan (financiële) gevolgen hebben voor je huurtoeslag of vastrechtkosten voor nutsvoorzieningen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar de belastingdienst en de leverancier van je water, gas of elektriciteit.