Scheidingsinformatie

Het scheiden van afval is niet altijd even makkelijk. Twijfel je bijvoorbeeld of een verpakking wel bij het PMD kan, of weet je niet precies wat er allemaal in de textielbak mag? Je vindt alle actuele scheidingsinformatie op mijnafvalwijzer.nl(externe link).

Per afvalstroom is opgenomen wat het is, wat er wel/niet in kan. Daarbij vind je er relevante tips en het laatste nieuws. Ook beschikt de app over een ‘Afval ABC’. Hier kun je een product intoetsen en dan vertelt de app je waar het thuishoort.

Inzamelaars

Remondis uit Veldhoven is de inzamelaar van restafval, GFT en PMD voor alle Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden). Remondis verzorgt ook de inzameling van glas en incontinentiemateriaal en beheert ook de milieustraat.

Sympany is vanaf 2023 verantwoordelijk voor de inzameling en duurzame verwerking van textiel.

W. Box Veldhoven zamelt, met ondersteuning van lokale verenigingen, oud papier en karton in.

Klachten/meldingen over de afvalinzameling 

Op de inzameldag kunnen er meerdere inzamelvoertuigen door je straat rijden, die telkens maar één afvalsoort meenemen. Bel dan niet meteen het MIC, maar laat het afval gewoon aan de straat staan. Pas als dat afval er rond 18.00 uur nog staat, is er iets mis gegaan. In dat geval moet je dat de volgende dag zo spoedig mogelijk melden bij het MIC.

Het MIC is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur via: 0800 – 023 03 36 (gratis) of via: www.miconline.nl(externe link).

Wat moet ik doen?

Je kunt je huishoudelijk GFT- en restafval aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde container. Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, moet je het afval scheiden. Vandaar dat je GFT-afval (groente-, fruit-, en tuinafval) in een andere bak deponeert dan het overige zogenaamde restafval.

Woon je in een appartementencomplex met een ondergrondse verzamelcontainer, dan kun je je restafval (en eventueel ook GFT) op ieder gewenst moment daarin deponeren. Je kunt die container openen met je milieupas.

Één ophaaldag voor grijze en groene container, de tariefzak (alleen in Netersel) en voor de PMD-zak

Restafval wordt één keer per 4 weken ingezameld en GFT en PMD elke 2 weken. In 2023 is de gemeente Bladel opgedeeld in 5 inzamelgebieden. In de Afvalkalender 2023 kun je zien binnen welk gebied je adres valt.

Als je nabij de grens van de bebouwde kom en buitengebied woont, vormen de komborden de grens tussen de bebouwde kom en het buitengebied.

Tariefzak Netersel

Binnen de bebouwde kom van Netersel wordt het restafval ingezameld met tariefzakken. De tariefzakken zijn te koop bij:

 • het gemeentehuis, Markt 21 in Bladel;
 • de Jumbo supermarkt Bladel aan de Gindrapassage 18, Bladel;
 • de Albert Heijn supermarkt in de Sniederspassage, Sniederslaan 53, Bladel.

Aandachtspunten bij het aanbieden van de afvalcontainers en PMD- en tariefzakken

 • De huisvuilwagen begint om 7.30 uur met het rijden van de route. Zorg dat de containers en de zakken op tijd buiten staan, maar zet deze pas uiterlijk de avond van te voren aan de straat.
 • Het deksel van de containers moet dicht zijn (er mag geen afval uitsteken).
 • Het afval mag niet te vast aangedrukt zijn. Je loopt dan het risico dat de container niet of niet (helemaal) geleegd wordt, terwijl je wel voor een volledige lediging moet betalen.
 • Ook als de container door vorst niet of niet helemaal kan worden leeggemaakt, wordt de lediging toch in rekening gebracht. Je kunt de container daarom het best op een vorstvrije plaats zetten.
 • De containers mogen niet zwaarder zijn dan 75 kg.
 • De containers moeten met de wielen naar de weg worden gezet.
 • Maak de container schoon met een sopje van soda, groene zeep of azijn.
 • De PMD-zakken zijn alleen bedoeld voor huishoudelijke verpakkingen van Plastic, Metaal en Drankkartons (dus geen andere voorwerpen van plastic of metaal).
 • Bindt de PMD- en tariefzakken goed dicht om te voorkomen dat er tijdens de inzameling afval op straat belandt.

Voor de gft-container komen hier nog de volgende zaken bij

 • Leg takjes of een dun krantje onderin (geen gras, bladeren of ander vochtig materiaal).
 • Laat natte spullen eerst uitlekken.
 • Doe geen plastic, papieren of composteerbare zakken tussen het GFT.

Kroonringen

Binnen de bebouwde kom van alle woonkernen zijn zogenaamde kroonringen bevestigd aan lantaarnpalen. Daar kunnen de PMD- en tariefzakken aan opgehangen te worden, zodat ze niet weg kunnen waaien en minder goed bereikbaar zijn voor dieren.
LET OP: de zakken mogen pas opgehangen worden de avond vóór de inzameldag.

Kosten

Ledigingstarieven 2023

De gemeente Bladel is een diftargemeente die de volgende uitgangspunten hanteert:

 1. het principe “de vervuiler betaalt” wordt zoveel mogelijk toegepast;
 2. de nettokosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval moeten voor 100% gedekt worden door de afvalstoffenheffing.

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een variabel recht. Het vastrecht wordt bij iedere huisaansluiting in rekening gebracht, ongeacht of je veel of weinig afval aanbiedt. In het vastrecht zijn onder andere de kosten opgenomen voor de inzameling van papier, glas, luiers, klein chemisch afval, plastic verpakkingsafval en de exploitatiekosten voor de milieustraat. De hoogte van het variabel recht is afhankelijk van het volume van je containers en het aantal keren dat je de containers aan de weg zet. Daarbij maakt het niet uit of de container wel of niet vol is.

Bij appartementencomplexen met een ondergronds container voor restafval is de hoogte van het variabel recht afhankelijk van het aantal stortingen.

Het overzicht met de Ledigingstarieven 2023 vind je in onderstaande tabel.

Kies voor het gemak van automatische incasso

Je kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van je belastingaanslag. Als je gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd. Deze termijnen gaan in vanaf één maand na de dagtekening van je aanslag. De aanvraag voor automatische incasso geldt voor de eerstvolgende aanslag die je van de gemeente ontvangt.

Geef een verhuizing ook tijdig door aan het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, tel. 0497 - 36 16 36. Met de aanslagoplegging wordt hiermee dan rekening gehouden.

Aanvullende informatie

Overzicht Ledigingstarieven 2023

Vastrecht: op jaarbasis € 113,76 (€ 9,48 per maand)

Variabel recht (ledigingstarieven):

VolumeRestafvalGft
25 liter emmer€ 3,94€ 0,71
80 liter container€ 7,67€ 0,90
140 liter container€ 11,72€ 1,17
240 liter container€ 18,44€ 1,56
30 liter tariefzak (Netersel)€ 2,88 
storten afval in ondergrondse container (60 liter) per keer€ 5,58 
storten afval in ondergrondse container (30 liter) per keer€ 2,88