De gemeente verzorgt de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Denk aan plantsoenen, openbare groenstroken, groen- en bloembakken, bermen en parken, maar ook aan vijvers en waterpartijen. Heb je klachten, meldingen of suggesties over deze groenvoorzieningen? Geef dit door aan de gemeente via het klacht- en meldsysteem(externe link).

Natuurvriendelijk groenbeheer

De grondgedachte van de gemeente is een steeds natuurvriendelijker groenbeheer. In 2017 is het nieuwe Groenstructuurplan gemeente Bladel 2018-2027 vastgesteld. Een rapport dat aangeeft wat de betekenis is van groen binnen de gemeente en wat er moet gebeuren om de kwaliteit ervan te behouden en te verbeteren. Dit alles op een manier waarop de natuur meer kansen krijgt. Je helpt de natuur als het ware een handje mee.

Bermbeheer

Om een goed ecosysteem te krijgen, is het ook belangrijk dat de juiste manier van bermbeheer wordt toegepast. In het verleden werden de bermen 2 keer per jaar kort gemaaid. De laatste jaren zijn voor een groot gedeelte de bermen maar 1 keer gemaaid en daar waar het mogelijk was, is helemaal niet gemaaid. Hierdoor krijg je een vegetatie in de bermen die bijdraagt aan een beter ecosysteem.

Momenteel wordt er een beheerplan opgesteld waarin een nieuwe vorm van bermbeheer wordt beschreven. De bermen zullen minder gemaaid gaan worden waardoor een ruigere berm ontstaat. Hierdoor kunnen zich kruidensoorten ontwikkelen die bijdragen aan een beter leefmilieu voor allerlei insecten die op hun beurt weer de vijand zijn van de eikenprocessierups.

Hoe werkt het?

Geef het door aan de gemeente als je achterstallig onderhoud aan openbaar groen ziet. Geef ook door of er direct onderhoud nodig is. Voorbeelden hiervan zijn afgewaaide takken of omgewaaide bomen na een storm, gevolgen van vandalisme of vernield groen door een ongeluk.

Wat moet ik doen?

Ben je het niet eens met het gemeentelijk beleid of heb je specifieke wensen voor het openbaar groen in je woonomgeving? In deze gevallen kun je het beste een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente.

Geef je klacht of melding door aan de gemeente. Geef duidelijk aan wat het probleem is en waar het probleem zich voordoet.

Onkruidbestrijding

De gemeente praat zelf liever over verwijderen van ongewenste kruiden. Vroeger werd het onkruid bestreden met gifkorrels of met een gifspuit. Deze periode ligt gelukkig ver achter ons. De gemeente Bladel was een van de eerste gemeenten in Nederland die alle bestrijdingsmiddelen heeft afgezworen.

Hoe wordt het onkruid dan verwijderd?

  • Ongewenste kruiden worden machinaal bestreden.
  • De gootranden worden meegenomen door de veegwagen. Deze wagen wordt hiervoor enkele malen per jaar voorzien van stalen veegborstels.
  • De stoepen worden gebrand met speciaal daarvoor gemaakte branders.

Bovenstaande methodes kosten veel tijd en doorzettingsvermogen. De natuur laat zich nu eenmaal niet gemakkelijk leiden. Ongewenste kruiden zijn vaak erg hardnekkig. Door steeds op de juiste momenten te branden vindt uiteindelijk een uitputtingsslag plaats.

Wist je dat je ook een steentje kunt bijdragen? Veeg bijvoorbeeld regelmatig de stoep voor je huis. Hiermee voorkom je dat een kruid zich gaat vastzetten en verder groeit.

Het groen in onze gemeente wordt onderhouden door medewerkers van KempenPlus.