Eind 2009 heeft de gemeenteraad de “Toekomstvisie - Leven in gemeente Bladel in 2030”, de “Groenvisie - Groen tot in de kernen” en het “Landschapsbeleidsplan - Natuurlijk van nature” vastgesteld. In deze nota’s zijn onder andere in hoofdlijnen de groene kwaliteiten van de gemeente Bladel beschreven, belangrijke groene structuren aangewezen en is een visie gegeven op de gemeentelijke groenstructuur en het gemeentelijk groenbeheer. De Groenvisie mondde uit in een lijst met vervolgprojecten en –activiteiten om het beleid te verwezenlijken en te implementeren. Eén van de vervolgprojecten is om de groenstructuur van de dorpen en tussenliggende verbindingswegen op kaart vast te leggen en voor deze groenstructuren een beheer en ontwikkelstrategie op te stellen. Voorliggend Groenstructuurplan is het resultaat van dit vervolgproject.

In deze rapportage is de gemeentelijke visie op het groen vertaald naar concrete voorstellen en richtlijnen voor de inrichting en het beheer van het structuurgroen. Deze voorstellen en richtlijnen hebben als doel om te zorgen voor langdurige en duurzame instandhouding, versterking en/of ontwikkeling van het structuurgroen. Dat duurzaamheid belangrijk is voor de gemeente Bladel blijkt onder andere uit het feit dat zij voor het beheer van het openbaar gebied al meer dan 10 jaar op rij het hoogste certificaat (goud = planetproof) behalen van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van SMK.