In 2021 heeft de firma DELTA Fiber Netwerk de gemeente Bladel laten weten de dorpskernen van glasvezel te willen voorzien en hiervoor een campagne te willen starten.

DELTA Fiber Netwerk legt niet in opdracht van de gemeente een netwerk aan. Voor het uitvoeren van de aanlegwerkzaamheden dient zoals gebruikelijk bij de gemeente een instemmingsbesluit (vergunning) te worden aangevraagd. Dit omdat het netwerk grotendeels wordt aangelegd in de openbare ruimte, voornamelijk onder het voetpad of in de berm.

Vanwege de omvang van de werkzaamheden, zijn tussen de gemeente en DELTA Fiber Netwerk afspraken gemaakt door middel van een overeenkomst. Hierin zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt hoe er wordt omgegaan met toezicht op het werk. Deze overeenkomst is ondertekend op 18 januari 2022.

Aanleggen glasvezelnetwerk

In 2022-2023 gaat DELTA Fiber Netwerk het glasvezelnetwerk aanleggen. De graaf- en aanlegwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Circet. DELTA Fiber Netwerk zal bewoners en bedrijven benaderen om glasvezel aan te bieden.

  • DELTA Fiber Netwerk komt persoonlijk bij u langs om samen afspraken te maken over waar/hoe het glasvezelmodem in uw woning komt.
  • U tekent voor akkoord voor plaatsing glasvezelmodem.
  • U krijgt van DELTA Fiber Netwerk digitaal een bevestiging van de gemaakte afspraken van de schouwing.
  • De schouwer is duidelijk herkenbaar en kan zich altijd legitimeren.
  • De schouwer hanteert de RIVM-maatregelen, houdt 1,5 meter afstand en draagt een mondkapje.

Het buitengebied is reeds voorzien van een glasvezelnetwerk, via Kempenglas https://kempenglas.nl/(externe link). De campagne van DELTA Fiber Netwerk richt zich dan ook op de dorpskernen.

Vraag of klacht over de aanleg?

Neem contact op met de aannemer Circet Nederland. Op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 uur en 16.30 uur via tel: 0497 - 726265 of per e-mail: bladel@circet.nl.

Vraag, klacht of storing in de glasvezelverbinding?

Zodra u een werkende glasvezelverbinding in huis hebt of vragen heeft over het activeren van uw diensten, dan neemt u contact op met uw telecomaanbieder.

Overige vragen?

Neem contact op met het Klant Contact Centrum van DELTA Fiber Netwerk. Op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via tel: 088 - 7585800. Vragen kunnen ook gesteld worden via de live chat op hun website: www.deltafibernetwerk.nl/klantenservice/(externe link).