Het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH) is geen dorpsraad, maar een klankbordgroep. Het GBOH zet zich actief in om een gedegen gesprekspartner van de gemeente te zijn.

Website: gboh.nl(externe link)
E-mail: Secretariaat van het GBOH

Alle verslagen zijn te lezen op de website van het GBOH.

Het bestuur kent de volgende samenstelling:

  • Frits Oomen (voorzitter) De Vliegert 30, 5527 HV Hapert
  • Johan van de Ven (secretaris) Molenstraat 30, 5527 GB Hapert
  • Gerard Smetsers, Lisdodde 20, 5531 KK Bladel
  • Herman van Oostrom, Ganzestraat 24, 5527 CB Hapert

Kijk hier voor de data van de openbare vergaderingen: Vergaderschema dorpsraden.