De gemeente kent vier onderscheidingen: a. het ereburgerschap van de gemeente Bladel; b. het predicaat van bewijs van verdienste van de gemeente Bladel, deze onderscheiding kent twee gradaties; c. de gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding; d. het jeugdlintje.

Hoe werkt het?

Ereburgerschap

Het ereburgerschap van de gemeente Bladel wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering of erkentelijkheid. Zowel inwoners van de gemeente Bladel als personen uit andere gemeenten die zich voor de gemeente of de gemeenschap van Bladel op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt, komen hiervoor in aanmerking. Bij de onderscheiding hoort een oorkonde en een erepenning. De onderscheiding wordt toegekend door de gemeenteraad.

Bewijs van verdienste

Het predicaat van bewijs van verdienste van de gemeente Bladel kan worden toegekend aan natuurlijke personen, rechtspersonen en organisaties als blijk van waardering of erkentelijkheid. Zowel inwoners van de gemeente als personen uit andere gemeenten komen wegens (zeer) bijzondere verdiensten/prestaties voor de gemeenschap van Bladel op sociaal-, cultureel- of sportgebied of een ander gemeentelijk terrein hiervoor in aanmerking. De onderscheiding kent twee gradaties. Afhankelijk van de graad hoort bij de onderscheiding een kunstwerk of een sierspeld én een oorkonde. De onderscheiding wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.

Vrijwilligersonderscheiding

Deze onderscheiding kan worden toegekend aan inwoners en groepen van personen die zich gedurende minimaal 25 jaar actief verdienstelijk hebben gemaakt binnen verenigingen of instellingen van maatschappelijk belang in de gemeente Bladel. Bij de onderscheiding hoort een oorkonde en een medaille. De onderscheiding wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.

Jeugdlintje

Deze onderscheiding kan worden toegekend aan jongeren van 6 tot 18 jaar die langdurig en belangeloos hulp bieden aan personen of groepen die gezien hun omstandigheden daaraan behoefte hebben, óf zich langdurig en belangeloos inzetten voor een maatschappelijk doel, óf een éénmalige bijzondere prestatie hebben verricht. Bij de onderscheiding hoort een oorkonde en een sieraad. De onderscheiding wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.

Wat moet ik doen?

Hoe aanvragen?

Je kunt een aanvraag indienen bij de burgemeester. Daarvoor is een speciaal aanvraagformulier beschikbaar, die je kunt aanvragen bij het bestuurssecretariaat of downloaden onder het tabje: Digitaal aanvragen. Bij de aanvraag moet uitgebreid worden vermeld waarom de betreffende persoon wordt voorgedragen. Een nauwkeurige omschrijving van de verdiensten en jaartallen is erg belangrijk. Het indienen van een aanvraag betekent niet automatisch dat de onderscheiding ook wordt toegekend.

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van een gemeentelijke onderscheiding kun je contact opnemen met de burgemeester of het bestuurssecretariaat, telefoon 088 - 497 0555, e-mail bestuurssecretariaat@bladel.nl.

Digitaal aanvragen

Je kunt een gemeentelijke onderscheiding digitaal aanvragen met je DigiD of het aanvraagformulier (onder 'Document') invullen en naar de gemeente sturen.