Als je schade hebt geleden door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, straten, openbaar groen, riolering, bouwwerken e.d. kun je de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is in principe pas aansprakelijk als bewezen kan worden dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, dan wel op een onrechtmatige wijze nalatig is geweest. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke moet zijn gebleven.

Is de schade veroorzaakt door een bedrijf dat voor of namens de gemeente werkzaamheden uitvoert? Dan moet je de schadeclaim naar dat bedrijf sturen en niet naar de gemeente. Indien er schade is ontstaan aan bijv. je woning ten tijde van het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte dan kun je de gemeente wel aansprakelijk stellen. Je claim wordt dan doorgestuurd naar onze CAR (Constructie “All Risks”) verzekeraar. Ook dan dien je te bewijzen dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, dan wel op onrechtmatige wijze nalatig is geweest.

Indien je schade lijdt door een wegafsluiting of grootschalige wijzigingen in de openbare ruimte, kun je een verzoek tot nadeelcompensatie indienen.

Hoe werkt het?

Je dient een claim in door de gemeente schriftelijk of per e-mail aansprakelijk te stellen (verdere gegevens tref je aan onder het tabblad 'Wat moet ik doen?':

 • Als de gemeente he aansprakelijkstelling erkent, volgt een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de geclaimde schade.
 • Als de gemeente je aansprakelijkstelling afwijst, ontvang je een gemotiveerde afwijzingsbrief.
 • Indien het schadebedrag meer dan € 2.500,- bedraagt, of sprake is van letselschade dan wordt de aansprakelijkstelling doorgestuurd naar de aansprakelijkheidsverzekeraar van de gemeente. De verzekeraar beoordeelt of de aansprakelijkstelling wordt erkend of wordt afgewezen. Alle correspondentie verloopt dan rechtstreeks via de verzekeraar.

Indien je verzekerd bent tegen de schade dan meld je de schade bij je verzekeraar. Zij kunnen daarna de gemeente eventueel aansprakelijk stellen.

Wat moet ik doen?

Hieronder wordt beschreven op welke wijze de aansprakelijkstelling ingediend kan worden. De aansprakelijkstelling kan zowel digitaal als schriftelijk ingediend worden.

Digitaal

De aansprakelijkstelling kan digitaal verstuurd worden aan info@bladel.nl.

Schriftelijk

De aansprakelijkstelling kan schriftelijk ingediend worden bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

Gegevens aansprakelijkstelling

In je aansprakelijkstelling dien je de volgende gegevens op te nemen:

 1. je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer waarop je bereikbaar bent;
 2. je giro- of bankrekeningnummer;
 3. datum en tijdstip van het schadegeval;
 4. schadelocatie;
 5. beschrijving en toedracht van de schade;
 6. onderbouwing aansprakelijkstelling: - verklaring van het voorval (proces-verbaal van de politie, getekend schadeformulier bijvoertuigschade, getuigenverklaringen, etc.); - bewijs van de schade (foto’s, rapport (schade)expert, etc.);
 7. waarom je de gemeente aansprakelijk stelt;
 8. schadebedrag: - bewijs van de kosten (nota’s, offertes, etc.).

Extra informatie

In het kennisdossier Aansprakelijkheid van de gemeente(externe link) vind je uitgebreide informatie, onder andere over de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de situaties waarin de gemeente niet aansprakelijk is.